Nyhetsarkiv

Emma Spak utsedd till samordnare för nära vård

Emma Spak, ordförande för Göteborgs läkarförening och ledamot i Läkarförbundets styrelse, har utsetts till samordnare för nära vård av SKL.

Sveriges kommuner och landsting har tillsatt Emma Spak som samordnare för arbetet kring den nära vården. Emma Spak arbetar som ST-läkare i allmänmedicin och har flera års arbete som förtroendevald inom Sveriges läkarförbund bakom sig. Uppdraget, som är kopplat till den pågående utredningen om att effektivisera och utveckla primärvården och som leds av särskilda utredaren Anna Nergårdh, ska hon sköta på halvtid.

– SKL vill samordna det stöd man ger till landstingen och regionerna i deras arbete med omställningen från sjukhustung vård till en vård där man kommer närmare patienterna. Redan i dag händer mycket på primärvårdsområdet och i gränsområdet mellan kommuner och landsting, säger Emma Spak till Läkartidningen.

För att kunna vara tydlig i sitt uppdrag kommer Emma Spak att avsluta sina centralfackliga uppdrag i Läkarförbundet i samband med fullmäktige i slutet av maj, berättar hon.

När det gäller mitt lokalfackliga engagemang kommer jag efter samråd med berörda parter att fortsätta vara verksam inom Göteborgs läkarförening.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera