Nyhetsarkiv

Emma Spak: ALF-medlen ska fördelas lokalt

ALF-medlen ska enligt förslaget mycket tydligare fördelas utifrån kvalitet, klinisk relevans och nytta. Din kommentar?

När det gäller grundutbildningen kan extraresurser till de utbildningar som presterar hög kvalitet fungera som morot. Det är dock viktigt att inte gröpa ur resurserna till de utbildningar som lyckats något sämre, då förbättringar kan vara svåra att uppnå samtidigt som besparingar ska genomföras.

Målet måste vara att samtliga läkarutbildningar ska hålla en hög kvalitet och då kan ingen utbildning tillåtas hamna för långt efter. När det gäller den kliniska forskningen är kvalitetsvärdering alltid svår. Alla mått på kvalitet kan ifrågasättas. Att binda fördelning av framtida forskningsmedel till en värdering av tidigare uppnådda resultat, riskerar att göra det svårt att satsa på nya idéer och nya forskare. Detta kan bli lättare om utvärdering och fördelning sker lokalt i landstingen/regionerna snarare än på nationell nivå.

Vilken fråga är den högst prioriterade enligt din mening?
– Att fördelningen av ALF-medlen även fortsatt ska ske decentraliserat ute i de landsting med vilka staten slutit avtal är av största vikt, inte minst för att satsningar på yngre forskare ska kunna genomföras. Det är också mycket viktigt att samtliga landsting med huvudansvar för läkarutbildning också erhåller medel för forskning, högkvalitativ medicinsk forskning krävs där läkarutbildning bedrivs. Detta kräver en ökning av ALF-medlen inte bara en omfördelning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera