Nyhetsarkiv

Elit eller bredd? Nu börjar huggsexan om framtidens forskningsmedel

Hösten 2012 lägger regeringen forskningspropositionen för åren 2013-2016. Tidsperspektivet kan verka långt, men avgörande steg tas redan de närmaste månaderna, när myndigheter och lärosäten kommer in med sina underlag till utbildningsdepartementet.

På den kliniska forskningens område har flera bollar kastats upp i luften de senaste åren och hänger ännu kvar i luften:

• ALF-avtalet är uppsagt och löper ut den 1 januari 2015.
• Vinnova och Vetenskapsrådets förslag om en ny struktur för finansiering av klinisk forskning – Svensk Behandlingsforskning – har ännu inte behandlats politiskt. Förslaget ska ses som ett komplement till de redan existerande finansieringsformerna och skulle innebära att 500 miljoner årligen skjuts till av landsting och stat gemensamt.

Det finns politiska signaler om att den nya forskningspolitiken kan innebära en omsvängning till en klinisk forskning med tydligare elitprägel på bekostnad av bredden:

• Fokuseringen på spetsforskning i Olle Stendahls utredning från 2008 om den kliniska forskningen, formulerad som ”styrning av resurser till den bästa forskningen”.

• Utbildningsminister Jan Björklunds debattartikel om klinisk forskning på DN Debatt i maj i år gav signaler om hårdare kriterier för utbetalning av ALF-medel, med styrning av medel till landsting som redan har mer omfattande ”omfattning och nivå” på den kliniska forskningen.

Forskningspropositionen kommer troligen att lägga samman pusslet om finansiering av den kliniska forskningen på ett annat sätt än tidigare. Flera tunga instanser – myndigheter, universitet och vetenskapliga råd – har deadline för att lämna in underlag vid årsskiftet 2011/2012. Fackliga och andra intresseorganisationer har chans att påverka under våren 2012.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera