Nyhet

Elin Karlsson föreslås bli ny ordförande för Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna kommer att få en ny ordförande. Karin Båtelson lämnar nu, efter åtta år på posten, över stafettpinnen. Valberedningens förslag på efterträdare är Elin Karlsson, idag 2:e vice ordförande i föreningen.

– Jag är mycket glad och stolt över att valberedningen har nominerat mig till Karins efterträdare som ordförande för Sjukhusläkarna, men är också ödmjuk inför uppdraget, säger Elin Karlsson.

Hon framhåller att många mycket stora utmaningar ligger i framtiden – där spåren av pandemin bland annat syns i sjukvårdsköer, uppskjuten återhämtning och behov av stora satsningar på fortbildning.

– Vi behöver få till en adekvat dimensionering när det gäller vårdplatser och IVA-platser, och förhoppningen är att Socialstyrelsens uppdrag kommer leda till förbättringar. Här behöver vi vara med och påverka, säger hon och fortsätter:

– Världsläget är också oroligare än någonsin, med Rysslands invasion av Ukraina där rapporter kommer om upprepade krigsförbrytelser och avskyvärda attacker mot sjukhus. Det är glädjande att se hur svensk sjukvård försöker bistå.

Enligt valberedningens förslag kommer Karin Båtelson att finnas kvar som ledamot i styrelsen, och där fokusera på att arbeta med det politiska arbetet.

– Jag ser styrelsearbete som ett teamarbete där alla bidrar med sin unika kompetens och sina nätverk. Karin har en enorm klokskap och systemförståelse – hon är enastående i sjukvårdssverige, både när det gäller hur det ser ut och vart vi ska. Vi behöver hennes kompetens även nu när hon väljer att sluta som ordförande. Därför är jag extra glad över att Karin accepterat att stanna kvar i styrelsen för att fortsätta arbetet med oss, säger Elin Karlsson.

Karin Båtelson, som har varit ordförande sedan 2014, säger att det är ”fantastiskt att Elin ställer upp som ordförandekandidat”.

– Hon är den bästa efterträdare jag kan tänka mig och jag hoppas att fullmäktige väljer att gå på samma linje som valberedningen, säger hon och fortsätter:

– Åtta år är en bra tid på samma jobb och nu är det någon annans tur att ta över chefskap, ansvar för kansli och att driva föreningens arbete.

Hon ser nu fram emot att helt fokusera på politiken:

– Om fullmäktige väljer att gå valberedningens förslag skulle det kännas väldigt kul för mig också. Jag brinner för att, tillsammans med den nya ordföranden och övriga styrelsen, kunna fortsätta driva frågor som handlar om sjukvårdens struktur, förutsättningar och kompetens, så att vi kan driva vården framåt för patienterna. Inte minst genom en skarp patienträttighetslagstiftning, säger Karin Båtelson.

Valberedningen föreslår också att Shokoufeh Manouchehrpour väljs till 2:e vice ordförande och att Karin Filipsson väljs som ordinarieledamot fram till och med 2023.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera