Nyhetsarkiv

Ekonomens besked fick mig att häpna

Jag råkade samtala med en ekonom häromdagen, som arbetar i ett av våra 21 landsting. Vi kom att diskutera sjukvårdens kritiserade ekonomiska styrsystem och vad som skulle kunna fungera bättre – som till exempel andra mått än dagens.

Jag ville förstås lyfta fram viktiga kvalitetsparametrar och nämnde direkt patient-läkarkontinuitet, som någonting som både borde ge bättre kvalitet och vara lätt mätbart.

Ekonomen svarade då med att man på hans arbetsplats har ett system där man noga tillser att patienten INTE träffar samma läkare flera gånger.

”Kontinuitet stoppar flödet”

När jag frågar varför i alla världen man gör på det sättet får jag svaret: En läkare som har en längre relation till en patient vill inte gärna remittera tillbaka patienten till primärvården. Då får vi ingen patientomsättning på kliniken och får ingen möjlighet att ta emot nya patienter.

Jag måste säga, att jag blev alldeles mållös, när jag hörde detta. Man har alltså vid denna ekonoms sjukhus satt i system att tillse att det garanterat inte finns någon kontinuitet i patient-läkarrelationen. Och man menar att detta arbetssätt fungerar alldeles utmärkt.

Nu minns jag plötsligt att jag tidigare har hört talas om detta. En kollega från någonstans-i-Sverige berättade för ett tag sedan, att man på dennes klinik bokade in patienter till läkarbesök hos Dr ST-läkare eller Dr Specialistläkare, men aldrig bokade på läkarnamn.

När jag har hämtat mig från min absoluta förvåning efter en stund, frågar jag ekonomen om hur detta arbetssätt påverkar vårdkvaliteten och patientens trygghet.

Goda rutiner och bra journal = god vård

Då får jag veta, att man har goda rutiner på kliniken, att alla läkare gör på samma sätt och att all information finns i journalen. På ekonomens min ser det ut som om han tänkte om läkare: bra att dom finns, synd att dom behövs. Och jag tänker mig att han faktiskt också tror att det skulle gå lika bra med en dator i stället för en doktor.

Min nästa tanke blev – tänk om jag bara inbillar mig att patienter vill ha en långvarig relation till en och samma läkare vid allvarlig sjukdom. Och tänk om jag bara tror att läkarkontinuitet kan ge en ökad kvalitet. Det kanske bara är någonting som läkaren själv önskar. Och tänk om jag gjorde helt fel för 10 år sedan, när jag i Stockholms Läns Landstings regionala vårdprogram för depression och bipolär sjukdom skrev in behandlarkontinuitet som en viktig kvalitetsvariabel.

Är det så här det ska vara? Att ekonomer och andra som inte tillhör dem inom sjukvården som möter lidande, svårt sjuka patienter ska få bestämma bort den trygghet som finns i att få träffa samma läkare under utredning och behandling av en svår sjukdom.

Vad vill patienten själv? Hur känns det att möta ett nytt läkaransikte varje gång? Hur påverkar obefintlig läkarkontinuitet resultatet av vården och patientens livskvalitet? Och hur påverkas de läkare som sköter våra svårast sjuka patienter av att inte ha någon personlig relation till dem?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera