FÖRENADE ANSTÄLLNINGAR – ÖREBRO UNIVERSITET

Efterlyser karriärstege för läkare med förenad anställning

För tio år sedan, 2011, tog Örebro universitet emot sin första kull läkarstudenter. Idag har de cirka 650 studenter och elva professorer/överläkare med förenade anställningar. – Och vi håller på att rekrytera en till, säger Mia von Euler, dekan på fakulteten för medicin och hälsa vid Örebros universitet.

Artikeln ingår i temat Förenade anställningar

Dessutom har de 12 lektorer med förenade anställningar som har sin kliniska tjänst inom Örebro län, i Region Värmland eller i Region Dalarna – både på sjukhusen och inom primärvården.

– Tanken är att stärka den akademiska förankringen i de regioner där vi har studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning.

– Det är också bra för att det ger en akademisering av sjukvården. Läkarna med förenade anställningar stimulerar verksamhetsnära forskning och det ser jag som potentiellt värdefullt för vården.

Systemet med förenade anställningar är en win win för både akademin och vården, tycker hon. Och för läkarutbildningen är det helt nödvändigt.

– Men det ger också en akademisk kvalitet inom sjukvården. Jag skulle gärna ha fler förenade anställningar av professorer/överläkare, säger Mia von Euler.

Men det är svårt, för att inte säga omöjligt. Dels är det ibland svårt att rekrytera, dels räcker inte pengarna. Mia von Euler berättar att man i Örebro fokuserar de på de strategiskt viktiga specialiteterna – så som kirurgi, medicin och psykiatri.

Adjungerade professorer eller lektorer, överläkare som är anställda av regionen men också forskar, och lektorer/specialistläkare med förenad tjänst ser till att hela ekvationen av olika behov går ihop.

– Det är ett pussel, säger hon, men gläds åt att se hur läkare blir mer intresserade av även en akademisk del i sin karriär:

– Vi ser ett väldigt intresse för klinisk forskning både bland underläkare och specialistläkare.

Hon har precis rekryterat en doktorand som är specialistläkare som jobbat kliniskt i flera år.

– Vi ser ett antal sådana, vilket är väldigt roligt. Det blir lite andra forskningsfrågor när det kommer in personer med mycket klinisk erfarenhet i bagaget.

Faktum är att mångfalden av lösningar är ganska bra, menar Mia von Euler. Det kopplar ihop fler nivåer inom vården och forskningen så att praktik och teori möts, vilket gör sjukvården för patienterna vetenskapligt bättre och samtidigt styr forskning i att lösa verkliga problem och bli praktiskt prövad under studiers gång.

Mia von Euler tycker att det är viktigt att underlätta för yngre att kombinera kliniskt arbete med forskning. Det är mycket som ska ske där i början; specialisering, familjebildning, jobba sig in i yrket, meritera sig på olika sätt.

– De flesta tycker att det är attraktivt med en tjänst där man både får jobba kliniskt och forska. Det är inte fel att ha en karriärstege för läkare med förenade anställningar, även tidigare i karriären, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera