Nyhetsarkiv

E-remisser skickade över landstingsgränser

Tre landsting gör nu gemensam sak i att testa elektroniska remisser över landstingsgränserna. Den här veckan startar pilotprojektet som man hoppas både ska leda till snabbare vårdprocess och minskad administration.

Region Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län – det vill säga sydöstra sjukvårdsregionen – är just nu mitt uppe i ett pilotprojekt kring elektroniska remisser.

– Elektroniska remisser mellan landsting och regioner är ett viktigt steg i hälso- och sjukvårdens digitalisering. Det underlättar för vården och minskar väntetiderna för patienterna, säger Dan Johannesson, objektägare Gemensam Vårdprocess och överläkare i Landstinget i Kalmar län i ett pressmeddelande.

Redan idag används elektroniska remisser Inom respektive region och landsting, men då patienter remitteras över landstingsgränserna är det fortfarande pappersremisser som gäller. Det vill nu de tre ändra på. I veckan skickades därför de första elektroniska remisserna för ett antal patienter med blodsjukdomar från Länssjukhuset i Ryhov i Jönköping och Länssjukhuset i Kalmar till Universitetssjukhuset i Linköping.

– Det här är efterlängtat. Hälften av vår verksamhet är regionsjukvård och ur ett patientsäkerhetsperspektiv ger det snabbare remisshantering och vårdprocess, säger Franz Rommel, verksamhetschef på hematologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping i ett pressmeddelande.

Även i Region Jönköping ser man elektroniska remisser som en väg mot ett ”snabbare och säkrare remissflöde”.

– Dessutom minskar det den administrativa handläggningen och ger högre effektivitet. Remissen går alltid till rätt instans och det minskar onödig byråkrati, säger Henrik Hjortsjö, tillförordnad verksamhetschef för medicinkliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i ett pressmeddelande.

Näst på tur står Vårdcentralen Österbymo i Region Östergötland. Därifrån kommer e-remisser för patienter som remitteras till Höglandssjukhuset i Eksjö i Region Jönköpings län att skickas.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera