Nyhetsarkiv

E-recept över gränserna ska förverkligas med EU-medel

En svensk ansökan om EU-medel för att förverkliga tjänster för gränsöverskridande utbyte av e-recept har fått grönt ljus, meddelar e-hälsomyndigheten. Hur stora EU-medel det kommer röra sig om ska ännu förhandlas.

– Vi har nu fått positivt svar på vår ansökan och inlett förhandlingar med EU för att ta nästa steg mot gränsöverskridande e-hälsotjänster och en ökad fri rörlighet för Europas invånare. Det gäller dels receptförskrivna läkemedel, dels patientinformation så att såväl läkemedelsuttag på utländska apotek som hälso- och sjukvård utomlands kan underlättas, säger Lisa Hagberg, internationell samordnare på e-hälsomyndigheten.

Finansieringen kommer från EU-kommissionens infrastruktursatsning Connecting Europe Facility (CEF), som är ett program för etablering av gränsöverskridande digitala tjänster inom samtliga sektorer. För e-hälsa finns en budget på totalt cirka 18 miljoner euro. När man nått fram till ett avtal med EU-kommissionens myndighet INEA. E-hälsomyndigheten planerar att påbörja programmet i januari 2017, arbetet kommer alltså att ske parallellt med e-hälsomyndighetens flytt till Kalmar. Arbetet innebär både strategisk utveckling på EU-nivå och att implementera en teknisk tjänst. 16 av 21 ansökande länder har fått ett positivt förhandsbesked om finansiering för att delta i etableringen av permanenta tjänster för gränsöverskridande utbyte av patientöversikt och/eller e-recepttjänst.

– Från eHälsomyndighetens sida ser vi goda möjligheter att bygga vidare på det redan pågående samarbetet med Finland och även med Estland, som liksom Sverige har varit framgångsrika i sina ansökningar, säger Lisa Hagberg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera