Nyhetsarkiv

Du får betalt för allt utom reskostnaderna till vårdgivaren

Den stora nackdelen är att så länge det inte finns något EU-direktiv får du ligga ute med pengarna själv innan Försäkringskassan betalar fakturan, vilket kan ta några månader.

Att tänka på är att du ersätts med vad vården skulle kostat i Sverige. Är den dyrare i det EU-land där du behandlas får du betala mellanskillnaden själv.

När det gäller reskostnaderna ska du observera att du inte får ersättning för resan till vårdgivaren. Den kostnaden får du stå för själv.

Däremot får du ersättning för alla kostnader som har direkt¨samband med vården (EG-domstolens dom C-8/02, Leichtle, p. 48).

Det innebär att ersättning betalas ut för kostnader för kost och logi som uppstår under tiden som du vårdas och vistas på ett sjukhus, förutsatt att motsvarande kostnader skulle ha bekostats av det allmänna om vården gavs i Sverige.

Kostnader för kost och logi som inte har ett direkt samband med vården ersätts inte.

Resor som har samband med vården och som uppstår inom vårdlandet ska däremot ersättas som motsvarande resor i Sverige skulle ha ersatts av det allmänna (EGdomstolensdom C-372/04, Watts, p. 143).

Noterbart är att även ditt högkostnadsskydd gäller för vården i andra EU/EES-länder.

Du har två år på dig att begära betalning. Det innebär att en ansökan måste ha kommit in till Försäkringskassan senast två kalenderår efter det år vårdkostnaden betalades eller vårdräkningen förföll till betalning.

Om du exempelvis har betalat för vård någon gång under år 2008 måste en ansökan om ersättning komma in till Försäkringskassan senast den 31 december 2010.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera