Nyhetsarkiv

Dragkamp om nya läkemedelsstrategin

Fungerande beslutsstöd på läkemedelsområdet, journalsystem som talar med varandra och ökad press på landstingen att hänga med i utvecklingen av nya läkemedel och behandlingsmetoder – allt ligger i regeringens nya läkemedelsstrategi. Men landstingen har svårt att komma överens, vilket bromsar den nya strategin.

– Läkemedelsstrategin skulle ha varit klar samtidigt med den nationella cancerstrategin, men landstingen har försenat processen. Uppenbarligen så. Vi har tillgång till statistik som visar på att man i angränsande län i dag får olika behandling för samma cancerdiagnos, trots att mortaliteten är högre där man inte använder nya läkemedel, sa Tommy Björk från lungcancerföreningen Stödet.

Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman höll med om problembeskrivningen:

– Jämlik vård ett av de grundläggande målen för läkemedelsstrategin, och jag håller med om problembeskrivningen. Vi utformar nationella riktlinjer tillsammans med Socialstyrelsen och behandlingsriktlinjer på områden där riktlinjer inte finns.

Helene Hellmark Knutsson (S) i Stockholms landstingsstyrelse såg positivt på läkemedelsstrategin, men ville komplettera den med en stödjande struktur för den kliniska forskningen:

– I dag har vi en starkt produktionsinriktad sjukvård, till följd av politiska mål med höga krav på tillgänglighet. Det är bra men tränger också undan möjligheter till klinisk forskning. I dag behöver vi också avtal om kliniska forskningsstudier som ett komplement till läkemedelsstrategin. Att få prova nya läkemedel och metoder är en del av kompetensutvecklingen i sjukvårdsorganisationen. Kontinuerlig utveckling och kompetensutveckling behövs för säker och bra vård. Jag tror att vi även behöver tidssatta mål för att implementera nya läkemedel och behandlingsstrategier.

Mats Eriksson (M), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation medgav att vissa landsting ”försöker uppfinna hjulet själva” istället för att använda nationella riktlinjer och SBU-rekommendationer.

– Är en fråga avgjord i riket, ska det också vara detta som gäller.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera