Nyhetsarkiv

”Dra in biståndet till Etiopien”

Nu vänder sig Aktionsgruppen för Fikru Marus rättvisa till biståndsminister Isabella Lövin (MP) för hjälp och föreslår att biståndet till Etiopien dras in. 975 dagar – närmare tre år – har den svenska hjärtläkaren och biståndsarbetaren suttit fängslad i Kality-fängelset i Etiopien utan rättslig prövning och dom. 

Senast i augusti vädjade aktionsgruppen till Stefan Löfven om krafttag i Fikru Marus fall. Men ingenting har hänt. Domstolen, som vid tio tillfällen skjutit upp sitt beslut tio gånger, anger nu inte ens ett nytt datum för när besked ska ges.

”Vilket skydd och stöd kan andra svenska biståndsarbetare räkna med från Sveriges regering”, undrar Hudiksvallsläkaren och politikern Ann-Britt Lindmark-Lagerwall (MP), i det brev hon skrivit till biståndsministern för gruppens räkning och som Sjukhusläkaren publicerar i sin helhet nedan.

De samtal som påstås ha ägt rum mellan svenska politiker, bland annat statsminister Stefan Löfven, och den etiopiska ledningen, har inte gett några resultat, konstaterar Ann-Britt Lindmark-Lagerwall. Nu är det dags att gå längre, anser aktionsgruppen. ”Har regeringen övervägt att dra in biståndet till Etiopien så länge man håller en svensk medborgare och biståndsarbetare frihetberövad utan rättslig grund”, frågar skribenten. En så kraftfull påtryckning tror gruppen snabbt skulle kunna leda till Fikru Marus frigivning.

I brevet jämförs också de insatser som gjordes av dåvarande regeringen och utrikesminister Carl Bildt för att få loss journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson som satt i samma fängelse som Fikru Maru, men bara hälften så länge. Fikru Maru har inte fått besök av de svenska politikerna vid deras besök i Etiopien. Utrikesminister Margot Wallström ”har avstått” från att träffa Fikru Marus familj i Sverige och hans svenske advokat Hans Bagner, skriver Ann-Britt Lindmark-Lagerwall.

Vid sidan av sin tjänst på Hudiksvalls sjukhus, startade och drev Fikru Maru ett modernt hjärtspecialistsjukhus i Addis Abeba, som delvis bekostats med svenska medel. Det var i samband med en resa till sjukhuset som Fikru Maru fängslades på luddiga grunder.

I somras såg det ett kort tag ut som att Fikru Maru äntligen skulle släppas fri. Ett parlamentsorgan meddelade att en ny lag kunde tillämpas retroaktivt. Men förhoppningarna kom på skam.

Bästa biståndsminister Isabella Lövin

Jag skriver till Dig i min egenskap som medlem i Aktionsgruppen för dr Fikru Marus Rättvisa. Jag är också aktiv som ledamot i Regionfullmäktige för Miljöpartiet i Gävleborg.

Jag vet inte hur förtrogen Du är med situationen för den svenske hjärtläkaren Fikru Maru anställd på Hudiksvalls sjukhus som sedan den 12 maj 2013 sitter häktad i det ökända Kality-fängelset i Addis Abeba. Var god se bifogad tidningsartikel från tidningen Sjukhusläkaren för att få en bra bakgrund till ärendet.

Kality fängelset var i starkt fokus för både media och den svenska allmänheten samt det politiska Sverige då journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson var fängslade där. För deras del blev det 438 dagar- Fikru Maru har nu varit häktad i 975 dagar. Hur lång tid skall passera innan det politiska Sverige tar krafttag mot Etiopien denna gång?

Den rättsliga processen kom igång först i mars 2015-efter nästan två års frihetsberövande! Eftersom åklagaren inte på något sätt kunde visa att Fikru Maru gjort sig skyldig till något olagligt ansökte Marus två etiopiska advokater att åtalet mot honom omedelbart skulle läggas ned. Domstolen har därefter med olika förevändningar skjutit upp sitt beslut sammanlagt 10 gånger! Den domstolsförhandling som var aviserad till 26 oktober 2015 utmynnande i total avsaknad av beslut och nu finns inte ens ett datum för när den rättsliga prövningen skall återupptas.

Statsminister Stefan Löfven talade i sitt sommartal 2015 om respekten för mänskliga rättigheter. Etiopien har antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Rätten till en rättvis och skyndsam rättegång är en del av FN-konventionen. Hanteringen av rättsprocessen för Fikru Maru är ett uppenbart brott mot innebörden i FN-konventionen.

Du besökte Addis Abeba i somras tillsammans med statsministern i samband med FN:s biståndskonferens. Statsministern skall då ha tagit upp Fikru Marus fall med den politiska ledningen i Etiopien. Något resultat av det har vi så här långt inte kunnat skönja. Tyvärr ansökte inte statsminister om besökstillstånd hos Fikru Maru i fängelset. Det hade förmodligen varit strategiskt viktigt och effektfullt. Journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson som blev rikskända under sin tid i fängelset fick som jämförelse besök av dåvarande utrikesminister Carl Bildt i fängelset och det rönte stor uppmärksamhet både i etiopiska och i svenska media. Sannolikt bidrog det till att de till sist blev benådade.

Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt tog också upp journalisternas fall på EU-nivå. Motsvarande aktivitet hos nuvarande regering skulle sannolikt kunna påverka utvecklingen i en positiv riktning i Fikru Marus fall.

Vi har förståelse för att den svenska regeringen inte kan styra rättsprocessen i Etiopien. Dock kan och bör regeringen ha synpunkter på hanteringen av rättsprocessen. Det är högst rimligt att regeringen kräver att den kränkande behandling en svensk medborgare och biståndsarbetare länge utsatts för äntligen får ett slut.

Vi har givetvis haft ett otal kontakter med UD i detta ärende. Vi har tvingats konstatera att utrikesminister Margot Wallström avstått från att träffa Fikru Marus familj och hans svenske advokat Hans Bagner.  Jämför med de möten som journalisternas anhöriga hade med dåvarande utrikesministern Carl Bildt.

Brevsvaren från UD är alla likalydande ”man följer ärendet noga ”och ”man vidtar de åtgärder man finner lämpliga”. Det är skrämmande att göra jämförelsen med journalisten David Isak som är fängslad i Eritrea sedan snart 15 år! Också här anser UD att man agerat på ett ändamålsenligt sätt. Låt oss inte bevittna ännu ett David Isak-fall!

En svensk medborgare och biståndsarbetare har hållits häktad i snart tre år på oklara och oacceptabla grunder i sin gärning som hjärtläkare i sitt forna hemland.

Vilket skydd och stöd kan andra svenska biståndsarbetare räkna med från Sveriges regering i händelse av att man utsätts för liknande godtycklig och kränkande behandling som drabbat Fikru Maru?

Har regeringen övervägt att dra in biståndet till Etiopien så länge man håller en svensk medborgare och biståndsarbetare frihetberövad utan rättslig grund?

Vi i Aktionsgruppen är övertygade om att Fikru Marus fall måste lyftas till högsta politiska nivå. Vi menar också att kraftfulla påtryckningar med avisering om indraget bistånd snabbt skulle kunna leda till hans frigivning. Här har Du Isabella Lövin en självklar och viktig roll att spela och vi sätter nu vårt hopp till dig som biståndsminister.

Hudiksvall 14 januari 2016

Ann-Britt Lindmark-Lagerwall

För Aktionsgruppen för Fikru Marus Rättvisa

 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera