Nyhetsarkiv

Dr Trogen

Han var ju känd som den som genom sin breda kompetens alltid blev konsulterad då det var något speciellt klurigt fall. Skälet till att han gick in till chefen just idag var att sjukhuset aktivt rekryterat en ny kardiolog.

Priset för den eftertraktade kompetensen för sjukhuset var högt. Dr Trogen förundrades lite över att hans nye unge kollega fick så mycket högre lön än han själv, men han försökte trots allt förstå läkarföreningens policy att alla skulle kunna klättra på den nya kollegans höga lön.

Då bakjoursschemat kom ut fanns den nye kardiologen inte med. Var han månntro befriad från bakjour?
Till sin förvåning konstaterade Trogen att den unge kardiologkollegan var hans framjour redan samma kväll. Han gick ner till akuten och fann den nye kollegan på intagningsavdelningen.

– Nej, sa kardiologen, jag känner mig inte kompetent att vara bakjour för annat än för kardiologin så därför har jag avtalat att jag får vara primärjour här på sjukhuset istället.
Detta fick Trogen att tåga in till chefen och begära åtminstone samma lön som den nya kollegan.

– Nej! sa verksamhetschefen med motivationen ”att ville han sitta kvar som verksamhetschef så var han tvungen att följa de direktiv han fick från högre ort.”

Slutligen sade Dr Trogen upp sig, men blev återanställd på vikariat med visserligen bättre lön än tidigare, men aldrig med lika lön som den unge kardiologen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera