Nyhetsarkiv

”Donationsutredningen har hittat balansen”

Donationsutredningen har hittat balansen bland de etiska överväganden som finns, anser Bengt von Zur-Mühlen, som välkomnar förslagen som syftar till att öka antalet donatorer genom tydliga regelverk och bättre logistik.  

I förra veckan lämnade Anders Milton, utredare och läkare, in rapporten ”Organdonation – en livsviktig verksamhet” till Socialdepartementet. De förändringar i lagstiftningen som föreslås beräknas kunna fördubbla antalet organdonationer och transplantationskön i princip försvinna, enligt Anders Milton.

Bengt von Zur-Mühlen, förste vice ordförande i Sjukhusläkarna och njurmedicinare vid transplantationskirurgen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ser hur människor dör i väntan på organ trots den höga donationsviljan i Sverige.

– Det här är en behövd utredning med bra förslag. Av de 90 000 som dör varje år är det i dag bara 250 som eventuellt kan bli aktuella för donation i och med att de dör i respirator och konstateras hjärndöda. Med det nya förslaget vidgar man begreppet till en ny grupp som kan bli aktuell.

Tydliga regler underlättar

Han betonar vikten av tydliga regler.

– Det behövs när många svåra beslut ska tas under viss tidspress, ofta utanför kontorstid och de anhöriga är i kris.

Förslaget innebär bland annat att en person som kommer in till sjukhuset med till exempel ett så stort skalltrauma eller stroke att den är utom räddning, ändå ska kunna placeras i respirator med palliativ behandling och cirkulationsstabiliserande vid behov, medan man undersöker patientens inställning till donation bland annat genom att tala med närstående.

I dag tolkar juristerna lagen som om det inte är tillåtet att i sådana lägen placera patienten i respirator eftersom det skulle vara att behandla någon för någon annans skull, förklarar Anders Milton.

– Vi vill ändra lagen och få bort synsättet att man vårdar någon för någon annans skull. När 80 procent av befolkningen säger sig vilja donera sina organ efter döden, anser vi att sjukvården ska ta hänsyn till det, utreda donationsviljan och ge patienterna som varit positiva till donation den möjligheten.

Om patienten var positiv till att donera stängs respiratorn av. Om hjärtat då slutar slå inom en viss tid, tre timmar i Storbritannien, kommer en period då man inte rör patienten, i Storbritannien 15 minuter.

– Då vet man att hjärnan är oåterkalleligen död och därmed patienten och en donationsoperation kan genomföras, säger Anders Milton.

Kan leda till debatt

Utredningen föreslår också att det klart och tydligt ska framgå i lagen att de insatser som sedan behövs för att kyla ned och bevara organen, är tillåtna.

Bengt von Zur-Mühlen kan föreställa sig att förslagen kan leda till viss debatt hos allmänheten.

– De etiska övervägandena är alltid en svår balansgång men det gäller att respektera den avlidnes eller snart avlidnes vilja. Utredningsförlagen ändrar ju inte på dödsbegreppet men utgår från att donationsviljan i befolkningen är så stor att man vill tillåta vård för att organ ska kunna doneras. Den uppfattningen ligger i linje med majoritetens och med hur man gör inom sjukvården i flera andra länder.

Att vända på begreppen, som ibland föreslagits, och göra alla till potentiella organdonatorer efter döden såvida de inte sagt nej, har inte funnits som ett alternativ i utredningsarbetet, enligt Anders Milton.

– Nej, nej, det vore katastrof om sjukvården skulle säga till anhöriga att de inte har rätt att säga nej. Om anhöriga säger ja till donation ska det vara en del av sorgeprocessen, man måste alltid respektera de anhöriga i deras sorg och saknad, säger han.

Vissa sjukhus alltid sämre

Utredningen föreslår också lagändringar för att utarbeta ett nationellt system för ersättning åt levande donatorer för lönebortfall och utlägg samt livslång medicinsk uppföljning.

Donationsrådet föreslås läggas ned och Socialstyrelsen få i uppdrag att ge föreskrifter och följa landstingens resultat på området.

– Vissa sjukhus i Sverige har sämre siffror över tid. De har inte tillräcklig utbildning och uppföljning och verkar inte ha tagit till sig det och det finns ingen anledning. Vi föreslår ändringar i lagstiftningen för att göra det enkelt och tydligt för hälso- och sjukvården. När läkarna står där klockan 4 på morgonen ska de veta vad som gäller.

Läs utredningen: Organdonation En livsviktig verksamhet SOU 2015:84

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera