Nyhetsarkiv

Döden

När man sedan skall bedöma tidpunkten då patienten är död blir det ännu konstigare. Patienten är död efter poängbedömningen. Innan den är patienten vid liv. Formellt sätt. Egentligen gör det ingen skillnad för patienten huruvida man använder sin lista och stryker livstecknen även formellt. Allt man gör är bekräftar något som redan är.

Så oavsett om patientens hjärna faktiskt dog igår och poängbedömningen görs idag så är patienten formellt inte död förrän idag. Givetvis är det nödvändigt, det skall faktiskt gå ett minsta antal timmar mellan bedömningarna, men det känns ändå så underligt. Att tidsbestämma döden är något rent formellt i många fall. Man kan ju inte säga när patienten dog. Det man tidsbestämmer är snarare när man är säker på att patienten inte längre är vid liv.

Man sätter på papper att hoppet är ute. Att patienten upphör att vara patient. Trots att patienten ser likadan ut, respiratorn fortfarande arbetar och inget ser ut att ha förändrats så har det ändå det. Patienten är formellt sett död och slutar behandlas som levande av vårdpersonalen. Den personliga omvårdnaden försvinner och man pratar inte längre med patienten. Man markerar att patienten är död. Inte för patientens skull, snarast för de anhöriga och även för den egna sorgen. Markerar att nu är hoppet ute.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera