Nyhetsarkiv

Docent: IT-infrastrukturen måste förändras för att påskynda digitaliseringen

Organisationer i offentlig sektor måste förändra sin styrning och infrastruktur i fråga om IT för att påskynda den digitala omställningen och på så sätt stå bättre rustad för framtida kriser. Det säger Johan Magnusson, docent i informatik.

Artikeln ingår i temat Coronakrisen och framtiden

– Vi måste kunna agera snabbare för att få saker och ting på plats, till exempel nya digitala tjänster. Vi måste vara bättre förberedda.

Pandemier ställer långtgående krav på mer distansarbete och utökade möjligheter för medborgare att använda samhällstjänster via digitala kanaler, vilket vi tydligt har sett under våren.

Johan Magnusson är verksam vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet, avdelningschef för informatik och föreståndare för Swedish center for digital innovation (SCDI). Hans forskning handlar om hur den digitala omställningen sker inom den offentliga sektorn. Vilka förutsättningar saknas? Hur kan regioner, kommuner och myndigheter på mer ändamålsenliga sätt möta de snabbt föränderliga behoven?

I en färsk empirisk studie, som omfattade landets länsstyrelser, identifierade han tillsammans med sina kollegor fyra bromsklossar för utveckling i infrastrukturen och styrningen: prioritering, prissättning, prestation och portfölj. Det handlar, i korthet, om att organisationer i stor utsträckning prioriterar att förvalta befintliga system, snarare än att prioritera nya, att nya initiativ även måste bära kostnader för underliggande teknik, att organisationer mäter sina IT-prestationer utifrån effektivitetsmått, vilket medför att nya initiativ ses som något negativt, samt att de generellt sätt har dålig koll på sina befintliga system och saknar målsättningar för omställningshastighet.

Även om studien behandlar länsstyrelser framhåller Johan Magnusson att mönstren i grova drag går igen i stora delar av den offentliga sektorn.

– Dessa faktorer leder tillsammans till att nya initiativ, nya digitala tjänster, nya lösningar, är anomalier – något som ska undvikas enligt rådande styrning och infrastruktur. Och så kan vi inte ha det, säger Johan Magnusson.

Om vi ska kunna möta den här typen av kriser i framtiden på ett bra sätt måste vi hitta en styrning och en infrastruktur som kan möta behoven. Johan Magnusson, docent i informatik

– Om vi ska kunna möta den här typen av kriser i framtiden på ett bra sätt måste vi hitta en styrning och en infrastruktur som kan möta behoven. Det krävs att man har bra finansieringslösning, att man har bra beslutsprocesser, att man som organisation är medveten om hur mycket risker man bör ta kontra hur mycket man ska spela säkert.

Johan Magnusson säger att bromsklossarna är ett resultat av en medveten riktning, snarare än att ”något har gått fel”.

– Ta ekonomin, till exempel. Titta på mer digitaliserade branscher, exempelvis finansbranschen. Den lägger, grovt sett, ungefär 20 procent av sin omsättning på IT. Inom offentlig sektor har man sett en negativ utveckling över tid. Om man inte lägger tillräckligt mycket pengar på digital omställning är det självklart att man inte kan få fram nya tjänster.

Samtidigt har stora delar av samhället under våren ställt om förhållandevis snabbt. Vad gäller vården saknas inte direkt goda exempel, däribland i Region Stockholm, på hur man framgångsrikt har gått över till digitala lösningar. Men du anser att man hade kunnat göra betydligt mer…?

– Många av de goda exemplen handlar om vårdens interna användning av IT. Men det finns en enormt stor utvecklingspotential vad gäller den externa IT-användningen, säger Johan Magnusson.

– Sedan finns en skillnad i mognad hos de olika regionerna. Region Stockholm ligger långt framme. Min förhoppning är att vi kan lära av varandra och att krisen leder till att vi förstår värdet av att ha en god digital förmåga. Jag tror att den här typen av kris driver på en snabbare utveckling.

16 artiklar i temat Coronakrisen och framtiden

COVID-19

”Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna”

5 juni 2020
COVID-19: SJUKVÅRDENS ORGANISATION

”Pandemin har visat att många administrativa funktioner inte behövs”

5 juni 2020
COVID-19: ARBETSMILJÖN

”Enkla svaret på att vara förberedd i framtiden är att ha en sjukvård med mer luft i systemen”

5 juni 2020
COVID-19

Björn Olsen om den bristande beredskapen, framtiden och vad som behöver göras

18 april 2020
COVID-19: RISKHANTERING

”Riskhantering handlar ibland mer om politik än faktisk risk”

5 juni 2020
COVID-19: GLOBAL EKONOMI

Värdekedjorna blir troligen mer regionala

5 juni 2020
COVID-19: EKONOMI

Professor: Priset av ”lockdowns” är alldeles för högt

5 juni 2020
COVID-19

”Vi behöver ett mer nationellt sjukvårdssystem”

4 juni 2020
COVID-19: STATSVETENSKAP

”Sjukvårdsprofessionernas erfarenheter är viktiga att plocka in i en sån här process”

5 juni 2020
COVID-19: IT

IT-forskare: IT kan göra just-in-time-samhället mindre sårbart

5 juni 2020
COVID-19: E-HÄLSA

Expert i e-hälsa: Vården måste få bättre och snabbare IT-stöd

5 juni 2020
COVID-19: AI

Professor: AI:s potential för sjukvården är svindlande

5 juni 2020
COVID-19: IT

Docent: IT-infrastrukturen måste förändras för att påskynda digitaliseringen

5 juni 2020
COVID-19: KRISKOMMUNIKATION

Medieforskaren: Pandemin illustrerar vikten av transparens hos myndigheter

5 juni 2020

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera