Nyhetsarkiv

Distriktläkarföreningens ordförande positiv till dygnet-runt-öppen primärvårdsakut i storstäder

I debatten om hur sjukhusens akutmottagningar ska organiseras förekommer ofta uppgifter om att en relativt stor andel av patientströmmen egentligen borde tas om hand inom primärvården. Olika procenttal anges från olika sjukhus, från 25 – 30 procent och uppåt.

504_benny.jpg– Detta är en avspegling av att det finns för få familjeläkare, ett pris vi får betala för den snedfördelning som vi traditionellt har i svensk sjukvård, säger Benny Ståhlberg, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen.

Ur hans perspektiv ska allmänmedicinarna i första hand ta hand om sina patienter på dagtid på sin familjeläkarmottagning, för att skapa en god kontinuitet. Därutöver ska de arbeta på jourläkarcentraler fram till klockan 21 eller 24, men inte på ett sjukhus.

Enligt Benny Ståhlberg är det viktigt att styra patienter som kan tas om hand av primärvården till mottagningar dagtid, men för det krävs fler familjeläkare och mer resurser, så att inte patienterna ska behöva söka på jourtid, enbart för att de inte kommer till på en vårdcentral eller hos sin familjeläkare, menar han.

– Spåren från Göteborgs Axessakut förskräcker. Där lades fungerande vårdcentraler ner medan resurserna gick till den nyinrättade Axessakuten. Resultatet blev sämre kontinuitet för patienterna till en högre kostnad för samhället, säger Benny Ståhlberg.

Många sjukhusläkare delar Benny Ståhlbergs synsätt att det råder resursbrist, men menar att det råder resursbrist även inom sjukhusvården och att primärvården idag “smiter undan” sitt jouransvar.

Varför ska inte primärvården ta hand om sina egna patienter dygnet runt, alltså även nattetid, Benny Ståhlberg?
– Min grundinställning är att primärvården ska ta ett ansvar för sina patienter dygnet runt. Men idag har vi som sagt en betydande brist på familjeläkare. Om vi i denna situation förlägger deras arbete till jourtid försämras tillgängligheten dagtid ytterligare och vi kommer in i en ond cirkel.

Benny Ståhlberg är dock inte främmande för att man åtminstone i de större städerna kan ha en primärvårdsakut dygnet runt. Men först den dagen då tillgängligheten på dagtid är betydligt bättre än i dag.
Han har inget emot att särskilda akutläkare utbildas som sjukhusens generalister, för de patienter som måsta tas om hand akut på sjukhus.

– Det är viktigt med en bra kommunikation mellan sjukhusens olika kliniker, inklusive en akutklinik, och primärvården. Möjligen kan en sådan kommunikation bli lättare för de akut sjuka patienterna om vi har färre personer att kommunicera med på akutmottagningarna, säger Benny Ståhlberg.

Han efterlyser en tydligare arbetsfördelning och en samsyn om vem som gör vad i det akuta skedet, mellan primärvård och sjukhus. Benny Ståhlberg sörjer också de allmänläkarkonsulter som på många håll för en tynande tillvaro till följd av knappa resurser.

– De startade på många håll ett bra arbete för att öka samsynen mellan sjukhus och primärvård. Tyvärr tycks de i dag ha tappat tempo, säger Benny Ståhlberg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera