VÅRDSKADOR

Digital tjänst för lex Maria-anmälningar lanseras

Från och med den 1 september kan vårdgivare göra lex Maria-anmälningar via IVO:s hemsida. Tanken är att förenkla både anmälan och uppföljningen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lanserar en digital tjänst för lex Maria-anmälningar – vilket tidigare bara har kunnat göras via en blankett som skickas med vanlig post.

Syfte med den nya tjänsten är att det ska vara enklare för vårdgivarna att både göra och komplettera en anmälan, men också följa upp och få en överblick över sina anmälningar. Fler funktioner kommer succesivt att utvecklas, enligt IVO.

– Den digital anmälan möjliggör också att vårdgivaren kan erhålla statistik på både aggregerad och individuell nivå för det egna patientsäkerhetsarbetet, säger projektledaren Lillemor Bergman i ett pressmeddelande.

Samtidigt som IVO lanserar den nya tjänsten träder två nya föreskrifter i kraft – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hur allvarliga vårdskador ska utredas och IVO:s föreskrifter om hur allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador ska anmälas.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-04

Tema: Intensivvård / De riskfyllda flyttarna har mer än fördubblats på tio år / Studie visar: Ökad risk att dö efter förflyttning på grund av resursbrist / Intensivvårdsregistrets ordförande efterlyser fler intermediärvårdsplatser / Läkare på Huddinge: Vi behöver dubbelt så många IVA-platser / Flytten av patienter ska minskas drastiskt - men problemen kvarstår / Pressat läge på Sveriges största intensivvårdsenhet / Sjukhusläkaren har pejlat läget från norr till syd

Prenumerera