Nyhetsarkiv

Diabetesvården kan få eget vårdprogram

– Idag kan vi se att det finns stora skillnader i diabetesvården, säger Claes-Göran Östensson som är ordförande i nationella programrådet.

SKLs redovisning av vården i ”Öppna jämförelser” och diabetesregistret visar att det är stora skillnader i diabetesvården i både landsting och kommuner.

Vårdprogrammen kommer att ta upp vad man gör med patienter som är dåligt kontrollerade när det gäller blodsocker, kommunal diabetesvård och grupputbildning av diabetiker.

– En annan viktig faktor som vi tar upp är framgångsfaktorer i vården, varför vissa landsting lyckas bättre än andra, berättar Claes-Göran Östenson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera