Nyhetsarkiv

DI vill stoppa forskningslag – igen

Datainspektionen vill inte att tiden förlängs för den så kallade Lifegene-lagen.

Datainspektionen är lika negativ mot en förlängning av den tillfälliga forskningslagen som myndigheten var till att den skulle instiftas.

År 2011 påpekade Datainspektionen, DI, att forskningsprojektet Lifegene är olagligt. Regeringen beslutade då om en tillfällig forskningslag som skulle gälla från 1 december 2013 till 31 december 2015.

Nu vill regeringen förlänga giltigheten för lagen i ytterligare två år, det vill säga till 31 december 2017. DI avstyrker med i princip samma argument som vid förra remissrundan.

– Vi ifrågasätter framför allt om forskningslagen är förenlig med EU:s dataskyddsdirektiv. Vi är tveksamma till det och tycker att regeringen bör utreda det, säger Eva Maria Broberg, jurist på Datainspektionen.

Ni blev överkörda förra gången, finns det anledning att tro att det blir annorlunda nu?

– Det vet jag inte men jag hoppas att regeringen tar till sig våra synpunkter.

En del anser att ändamålet helgar medlen, men det är inte er utgångspunkt?

– Vår roll är att granska lagförslag utifrån bestämmelser i personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet, inte att ta ställning till hur bra verksamhet en lag reglerar, säger Eva Maria Broberg.

Lifegene är ett jätteprojekt med uppgift att kartlägga livsstil, hälsa och gener hos en halv miljon svenskar. Karolinska institutet och fem universitet står bakom forskningsprojektet vars syfte bland annat är att utröna orsakerna till olika folksjukdomar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera