Nyhetsarkiv

”Det var vår plan från första början”

I samma ögonblick som region Skåne beslutade att inte fortsätta upphandla ortopedi av Aleris i Ängelholm tog arbetet vid med att hitta en möjlighet för ortopederna att jobba vidare där trots allt. Det berättar verksamhetschefen Anders Kjellin.

– Det var vår plan från första början när vi fick veta att landstinget inte skulle göra en ny upphandling. Då tittade vi på en möjlighet att ändå jobba vidare på samma effektiva sätt som i dag. Det var ingen som var intresserad av att gå tillbaka till något som inte fungerar, säger verksamhetschefen Anders Kjellin när Sjukhusläkaren träffar honom i en paus mellan två seminarier i Almedalen.

Han har varit verksamhetschef i Ängelholm sedan i början på december 2016 och en stor del av hans tid gick inledningsvis till att diskutera med politikerna inför beslut om den kommande upphandlingen, berättar han. När den inte blev av blev hans huvudfokus i stället att skapa en ny klinik så att samtliga ortopeder och ryggkirurger skulle få möjlighet att stanna kvar i verksamheten. För enligt Anders Kjellin har region Skåne inte det bästa ryktet som arbetsgivare – framför allt på grund av de många omorganisationerna som har skett de senaste åren.

– Det är allmänt dåligt organiserat och tungrott hos dem. Man kan bara titta på ortopedkliniken i Helsingborg där specialisterna har sagt upp sig på löpande band de senaste fyra-fem åren. Och vi träffar dem regelbundet, vi vet att de inte är så nöjda med region Skåne på grund av de ständiga omorganiseringarna.

På Aleris däremot, har man upplevt att man har fått den arbetsro som landstinget saknar, menar Anders Kjellin.

– Det har varit vår lycka de senaste sex åren – att vi har haft en arbetsro och möjlighet att lägga upp arbetet från golvet och upp. Istället för tvärtom – uppifrån och ner – ett arbetssätt som praktiseras i region Skåne. Vår affärsområdeschef här nere har fullt förtroende för att det är vi som kan den här verksamheten – han lyssnar på oss och ger oss förutsättningar att bygga en välfungerande och effektiv verksamhet som vi trivs i. Det har också visat sig svart på vitt eftersom vi hela tiden ökar effektiviteten utan att sänka kvaliteten. Så blir det när man ger sina anställda arbetsro.

Hur ser du på kritiken om att det är lätt att vara effektiv på en liten privat enhet när man inte behöver ta hand om patienterna särskilt mycket efteråt?

– Jag hade gärna sett att man hade haft kvar intensivvården på Ängelholms sjukhus och kunde ha öppet på helgerna. Då hade vi även kunnat ta hand om sjukare patienter och problem som uppstår akut. Men det är regionen som styr avtalen och de var de som valde att stänga vårdavdelningen på helgerna och akutkirurgin och intensivvårdsavdelningen 2004. Det var ett hårt slag mot oss, men det är hela tiden region Skåne som har bestämt spelreglerna och därför inget som man kan lasta oss på Aleris för.

Vad hoppas du på för verksamheten i framtiden?

– Det viktigaste för oss är att vi vill hjälpa så många patienter som möjligt och ge dem rätt vård i rimlig tid med en hög kvalitet. Vi samarbetar mer än gärna med landstinget och vi har alltid haft dörren öppen för samarbete. Vi vill gärna fungera som en ventil för dem när de inte hinner med. Den nye verksamhetschefen på ortopeden i Helsingborg och jag har redan haft en bra dialog om framtiden och vi har redan öppnat en ny mottagning i Malmö där vårdgarantipatienter kan få sin första bedömning och därmed slippa åka till Ängelholm mer än en gång.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera