Nyhetsarkiv

Det skrivna ordets makt är stor!

Nu ville dock min lilla dotter få en förklaring och det fick hon. Något irriterad kom hon till sin far och berättade om den elake doktorn som krävde att skånska skulle textas på TV.

Vem kunde detta vara? Efter lite googlande ledde spåret till professionens egen nationalskald PC Jersild. På Aftonbladets hemsida pekas Jersild ut som dialektpolis under rubriken ”Skånska på TV borde dubbas”.

Nej här får vi gå till källan nämligen författarens egen krönika på DN-debatt. Här ondgör sig PC över åldringens upplevelse av ljud i största allmänhet och för en utomstående är det helt uppenbart att Jersild drabbats av ett ”Stockholmianskt mentalt presbyacusis”.

Gustaf den IV Adolf är en av våra forna regenter som hyste stor respekt för det skrivna ordets makt. Pressad av Sveriges förlust av Finland och hotad av ärkefienden Ryssland, Napoleon och revolutionära stämningar såväl utom som inom landet förbjöd kungen allt införande av böcker och tidskrifter till Sverige.

Detta blev upptakten till bildandet av Svenska Läkaresällskapet genom Jacob Berzelius som redan för 200 år sedan värnade om professionens behov av fortbildning.
Läkarsällskapet och Läkarförbundet uppmärksammar detta genom ett gemensamt symposium vid årets Riksstämma; 200 år med fokus på läkares fortbildning, från CME till CPD. Högtidstalare blir ingen mindre än professor Janet Grant från London, en av pionjärerna i reformeringen av synen på läkares livslånga lärande.
Välkommen till en spännande höst med tidningen Sjukhusläkaren som sänder ett stort grattis till vårt 200-årsjubilerande Läkaresällskap.

Thomas Zilling, ansvarig utgivare

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera