Nyhetsarkiv

”Det krävs ett samlat grepp”

Ulf Ekelund, specialist i internmedicin och akutsjukvård på akutmottagningen i Lund, Skånes Universitetssjukhus:

– I princip tycker jag att det är bra att vi diskuterar väntetider på akuten, det sätter fokus på akutsjukvårdens problem. Men jag skulle gärna vilja ta del av bakgrunden till att man just har valt fyra timmar, varför inte tre eller fem timmar?

Det finns många frågor som behöver besvaras innan det går att på allvar ta ställning till förslaget, menar Ulf Ekelund: Vad menas med väntan och när ska mätningen starta och avslutas? Gäller förslaget alla patienter, även de som ska bli inlagda? Och finns det fler kvalitetsmått än att det ska gå snabbt?

– Det går inte att endast sätta upp mål för akutmottagningen eftersom den är beroende av andra verksamheter, som till exempel väntetider till röntgen eller labb. Vi behöver istället prata om sjukhusgemensamma mål och tillsammans samarbeta kring patientflöden. Vi kan skrika oss blå, men om inte cheferna på röntgen är med så kommer vi inte att lyckas med att förbättra tillgängligheten på akuten, säger Ulf Ekelund.

Ett vanligt förekommande problem, även på Skånes Universitetssjukhus, är att det saknas tillräckligt med vårdplatser, vilket innebär att patienterna fastnar på akuten.
För att lösa problemen med långa väntetider på akutmottagningarna krävs ett mycket större och mer samlat grepp, menar Ulf Ekelund.

– Det krävs fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi behöver arbeta ännu hårdare för att förbättra patientflöden. Jag skulle också önska att man flyttar ned röntgen till akutmottagningen så att väntetiden till röntgen kortas till ett minimum.
Detsamma gäller provsvar från labb, i dag kan det dröja över en timme att få svar på ett blodprov, den tiden kan minska till kanske 15 minuter. En eventuell lagstiftning om en maxgräns på fyra timmar på akutmottagningen löser inte de organisatoriska och praktiska problemen. De behöver vi i så fall annan hjälp med, säger Ulf Ekelund.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera