Nyhetsarkiv

”Det känns som de ansvariga säger det som politikerna vill höra”

Vid minst sex till sju händelser har patientsäkerheten varit påverkad under sommarens omdirigering av ambulanserna. Det anser John Tällberg, huvudskyddsombud vid ambulansföretaget Samariten.

– Vi har ett antal avvikelser där behandlingstiden har fördröjts. Bland annat en hjärtinfarkt och en hjärnblödning som fick köras fram och tillbaka trots att det handlar om tidskritiska tillstånd. Det är anmärkningsvärt att ledningen frånsäger sig ansvaret för det här, säger John Tällberg som själv arbetade under några av de aktuella sommarveckorna.

För även om ingen patient avled direkt på grund av omdirigeringen så handlar det om försämringar av livskvaliteten efteråt för flera av dem som är otroligt svåra att värdera, menar John Tällberg.

– Det känns inte som att någon vågar säga sanningen riktigt, varken ansvariga tjänstemän, chefsläkare eller andra. Det har varit situationer tidigare när patienter till exempel har befunnit sig på akuten i Lund i två dygn utan att få en vårdplats och inte heller då har man bedömt att patientsäkerheten har varit fara. Det känns som att flera av de här personerna säger det som politikerna vill höra. Att allt var bra och precis som vanligt, trots att man stängde igen Lunds akutmottagning helt nattetid och att vi körde förbi ett universitetssjukhus med allvarligt hjärtsjuka och skallskadade patienter.

John Tällberg är även kritisk till hela förloppet och planeringen innan omdirigeringen var ett faktum.

– Vi fick veta det här när det var en månad kvar till sommaren. Vi hade i princip ingen tid alls åt att förbereda oss, men lyckades ändå skaka fram en extra ambulans, säger han.

Förutom att akuten i Lund var stängd uppstod ett annat patientsäkerhetsproblem, anser John Tällberg. Och det var att ambulansresurserna försköts åt Malmöhållet så att delar av Skåne var i princip helt obemannade.

– De nordöstra delarna av vårt distrikt dränerades periodvis på ambulanser. Höör, Hörby, men även Ystad påverkades. Omdirigeringen skapade en kedje­effekt som även den har väldigt svårmätbara effekter på patientsäkerheten.

Att IVO:s granskning inte visade på några risker med omdirigeringen av ambulanserna tycker John Tällberg är mycket märkligt.

– Det finns ju två aspekter av det här – dels de enstaka patienterna som faktiskt är drabbade – dels att ambulansverksamheten i hela Skåne har påverkats negativt med sämre arbetsmiljö och mer att göra under nätterna som är tuffa överlag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera