Nyhet

Det här vill Sjukhusläkarnas nya ordförande

Både roligt och utmanande. Och glädjande att få leda en så kompetent styrelse i en tid där sjukvårdens frågor står högt på agendan. Så beskriver Elin Karlsson känslorna efter att hon fått förtroendet som ordförande för Sjukhusläkarna.

Men hur kommer det att märkas att Sjukhusläkarna efter åtta år nu har en ordförande som heter Elin Karlsson och inte Karin Båtelson?

– Dels kommer Karin Båtelson att finnas kvar i styrelsen, vilket är ganska ovanligt, men väldigt bra. Det handlar så mycket om vad vi är – att vi vill tillvarata kompetens och att vi vill att man ska kunna gå ut och in ur chefskap både i det kliniska arbetet såväl som i det fackliga. Så det handlar inte om att jag kommer att synas istället, säger hon och fortsätter:

– Anledningen till att jag har varit lite tystare än vanligt under en period är att det kliniska arbetet och vardagen har tagit all tid under pandemin. Men nu kommer jag att kunna vara mer aktiv och jobba ännu mer med Sjukhusläkarna.

Elin Karlsson är dock själv på intet sätt någon nykomling i sammanhangen. 2014 valdes hon in i Sjukhusläkarnas styrelse – och då rakt in i presidiet. Under samma period satt hon redan i Läkarförbundets styrelse och har sedan studietiden varit fackligt aktiv på olika nivåer.

– Jag har haft en mängd olika roller under mitt fackliga engagemang, ordförande i lokalföreningen som student i Uppsala, därefter i SYLF Sörmland och Sörmlands läkarförening. Vidare har jag varit ordförande i Läkarförbundets etik och ansvarsråd och i RLIM. Nu sitter jag också som Sjukhusläkarnas representant i förhandlingsdelegationen. Jag har alltid haft nära till engagemang och vill förändra det som inte är bra. Min drivkraft får jag från det dagliga arbetet med patienterna.

Och det är en fullmatad politisk agenda som föreningen ska driva vidare med Elin Karlsson i spetsen. Av fullmäktigemötets 13 motioner avslogs endast en att-sats.

– Nu måste vi ta lite tid till att reflektera kring diskussionerna, alla goda möten och alla nya att-satser, och arbeta med det på ett strukturerat sätt. Jag ser framför mig att vi kommer att jobba mer i olika arbetsgrupper inom olika fokusområden och att det då kommer att vara fler synliga talespersoner för Sjukhusläkarna, säger hon och utvecklar:

– Även om jag är ordförande ser jag att det finns så otroligt många kloka människor i styrelsen som jag tycker ska ta mer plats i debatten. Det blir ett delat ledarskap och ett delat ansvar där min förhoppning är att det är fler olika personer man tänker på när man tänker på Sjukhusläkarna.

Långt upp på listan hamnar inte helt oväntat vårdplatsfrågan och frågan om intensivvårdens resurser, som under den senaste tiden ändå nått vissa framgångar. Bland annat har Socialstyrelsen fått i uppgift att se över målvärden för antalet vårdplatser på både regional och nationell nivå.

– Dels vill jag tro att vårt idoga arbete, där vi har skrivit upprepade debattinlägg, haft möten med olika politiker och inte minst IVO och Socialstyrelsen, faktiskt har gett resultat, säger hon och fortsätter:

– Sen tror jag att IVO:s granskningar, där de har gått betydligt hårdare åt just vårdplatserna än tidigare, har varit otroligt viktiga. När tillsynen faktiskt börjar betyda något så ändrar det spelreglerna. Att Socialstyrelsen har fått ett uppdrag är en bekräftelse på att det är ett problem. Det visste vi redan, men det är väldigt positivt att man har lyft det till den nivån.

Med det sagt menar Elin Karlsson att det fortfarande är otroligt viktigt att fortsätta arbetet med frågan, som på intet sätt är löst.

– Här måste vi se till att det blir verkstad av det hela och inte bara en skrivelse. Vi är vana vid att man ständigt bryter mot lagen inom hälso- och sjukvården, och att det inte får några som helst repressalier. Vi hoppas att det här ska leda till att man faktiskt respekterar hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen. Men vi anser också att man ska flytta fokus till patienternas rättigheter, eftersom skyldighetslagstiftningen inte har gett något resultat över huvud taget.

Vi är vana vid att man ständigt bryter mot lagen inom hälso- och sjukvården, och att det inte får några som helst repressalier. Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna

Utöver behovet av att beta av vårdköer och av att personalen får den återhämtning som behövs efter pandemin, menar Elin Karlsson att det också är viktigt att ta vara på den positiva kraft som visat sig under de senaste två tuffa åren. Och därefter utvärdera vad av det som bör bli varaktiga förändringar. Hon säger att det på många håll finns en känsla av att man lite väl snabbt har gått tillbaka till hur det var innan pandemin – att man inte fortsatt att ta tillvara professionens kompetens eller den tillitsstyrning som sågs ute i verksamheterna för att lösa de akuta problemen.

– Om man inte gör så att det blir en mer tillitsbaserad styrning, där vi efter vår etiska plattform får styra upp och ordna vården på det sätt som krävs, och kvarhåller känslan av att man faktiskt får förändra, styra och vårda efter medicinska behov så kommer man att förlora väldigt mycket personal, säger hon och fortsätter:

– Vi inom vårdprofessionerna kommer nog alltid att ställa upp när det verkligen behövs, men om man inte lyssnar och lär av det som skett, då är frågan hur vi orkar ta tag i det som är vardag. Man måste också skapa en arbetsmiljö så att personalen vill stanna.

Samtidigt lever vi i en orolig tid där vi kan förvänta oss ett stort flyktingmottagande, menar Elin Karlsson.

– Det är jätteviktigt att blicka framåt och lösa den akuta situationen. Det kommer att komma en tid där vi kan blicka tillbaka och säga, ”vad var det vi sa, vi saknade beredskap”, men just nu måste vi bara jobba på och göra det bästa av situationen, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-04

En dag på SÖS / Kritik mot SKR:s rapport / SKR:s svar på kritiken / Krönika: "Hur prioriteras resurserna?" / Medicinsk etik: "Det finns ett uppdämt behov av att föra samtal" / Musik som medicin

Prenumerera