Nyhetsarkiv

Det här har våra granskningar under året avslöjat

• Av de lex Maria-ärenden som avslutades 2013 var brist på vård­platser en avgörande orsak till att 17 patienter avled.
• Tidigare har vi avslöjat att under 2011-2013 avled 11 patienter på Skånes Universitetssjukhus på grund av brist på vård­platser.
• När det gäller allvarliga vård­skador och dödsfall har svaren i en enkät till 17 chefläkare och våra granskningar visat att bristen på vård­platser beror på anorektiska vård­platsorganisationer på sjukhusen. Inget annat.
I dessa fall berodde vårdplatsbristen alltså inte på att färdig­behandlade patienter låg kvar på sjukhusen, dålig äldrevård och primärvård, sjuksköterskebrist eller läkarbrist, även om de kan orsaka omfattande vård­platsproblem i andra situationer.
• 100-tals kliniker är ständigt överfulla.Vissa har 20 procents överbeläggningar och över 10 procent utlokaliserade patienter.
• IVO och landstingen saknar statistik över vilka konsekvenser bristen på vårdplatser får.
• IVO saknar resurser för inspektioner, utredningar och uppföljningar. Idag sker exempelvis ingen systematisk granskning av Lex-Maria-ärenden värd namnet. IVO fick enligt egen utsago överta ren ”1400-tals­teknologi” från Socialstyrelsen, så det kommer att dröja flera år innan IVO kan ge sjukvården djupare analyser.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera