Nyhet

Det här har våra granskningar under året avslöjat

• Av de lex Maria-ärenden som avslutades 2013 var brist på vård­platser en avgörande orsak till att 17 patienter avled.
• Tidigare har vi avslöjat att under 2011-2013 avled 11 patienter på Skånes Universitetssjukhus på grund av brist på vård­platser.
• När det gäller allvarliga vård­skador och dödsfall har svaren i en enkät till 17 chefläkare och våra granskningar visat att bristen på vård­platser beror på anorektiska vård­platsorganisationer på sjukhusen. Inget annat.
I dessa fall berodde vårdplatsbristen alltså inte på att färdig­behandlade patienter låg kvar på sjukhusen, dålig äldrevård och primärvård, sjuksköterskebrist eller läkarbrist, även om de kan orsaka omfattande vård­platsproblem i andra situationer.
• 100-tals kliniker är ständigt överfulla.Vissa har 20 procents överbeläggningar och över 10 procent utlokaliserade patienter.
• IVO och landstingen saknar statistik över vilka konsekvenser bristen på vårdplatser får.
• IVO saknar resurser för inspektioner, utredningar och uppföljningar. Idag sker exempelvis ingen systematisk granskning av Lex-Maria-ärenden värd namnet. IVO fick enligt egen utsago överta ren ”1400-tals­teknologi” från Socialstyrelsen, så det kommer att dröja flera år innan IVO kan ge sjukvården djupare analyser.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-06

Tema: Ledarskap / ”Att bli verksamhetschef var som att kliva in i en snöstorm” / Forskare: Detta gör en ledare bra / Hälso- och sjukvårdsdirektören som kom utifrån och fick lämna efter bara åtta månader / Så arbetar Läkarförbundet för att läkare ska kunna bli chefer / Politikernas våra drömmar: Visioner och värdegrunder / Så gick Västerbotten från ”världsbäst” till ”från fjäll till kust / November 2019 blev en svart månad för den svenska landstingssjukvården

Prenumerera