Nyhetsarkiv

”Det finns ingen grund till åtalet alls”

Ytterligare två månaders väntan ligger framför den svenske läkaren Fikru Maru som sitter fängslad i Etiopien. Och fortfarande finns det en hel del tveksamheter kring den stundande rättegången – bland annat har de vittnesmål som pekade ut honom som hjärnan bakom fängelseupploppet ogiltigförklarats.

En del av de tveksamheterna handlar om hur de sammanlagt 85 vittnena ska kunna höras under de tio dagar som finns utsatta. Hans Bagner, Fikru Marus svenske advokat, menar att åklagaren inte heller kunde svara på vilka vittnen som åklagaren avser att höra till stöd för varje särskild  åtalspunkt.

– Han tycks inte ens ha närmat sig den frågan, det är som om åklagaren har blivit överraskad av att domstolen beslöt att sätta ut målet till huvudförhandling den 22 maj och beslutat att förhandlingen ska vara under tio dagar, säger Hans Bagner.

Förhandlingen den 22 mars blev, precis som tidigare, fylld av upprörda känslor då ett flertal fångar vittnade om fasansfulla förhållanden och tortyr i fängelset.

Redan under förhandlingen den 1 februari, lämnade ett antal fångar in protester där de menar att de torteras och särbehandlas i fängelset. De gjorde också klart att deras vittnesmål som legat till grund för bland annat åtalet mot Fikru Maru undertecknats under tortyr och tvång.

Läs mer: ”Handlar snarare om en politisk process”

Samtliga 38 åtalade nekar till de anklagelser som riktas mot dem. De vittnesmål som tidigare bland annat pekat ut Fikru Maru som hjärnan bakom upploppet och branden har nu ogiltigförklarats, eftersom samtliga åtalade tagit avstånd från dem.

– Det finns ingen grund till åtalet alls. Vi ville ju ha ut se de skriftliga berättelserna som de andra internerna hade lämnat, men detta är numera överspelat. Dessa berättelser kommer inte att åberopas.  Fångvårdsmyndigheten hävdar dock att fångarnas protester saknar grund och domaren fattade därför beslut om att låta Etiopiens statliga organ för mänskliga rättigheter undersöka frågan om fångarna har blivit utsatta för tortyr.

Enligt Hans Bagner flyttades förhandlingen i sista sekund till Kalitys federala domstol, eftersom de åtalades familjer inte fick plats i de först tilltänkta lokalerna. Beskedet kom dock så sent att många inte hann få informationen om flytten. Sju ambassader  – Sverige, Danmark, Irland, Tjeckien, EU, Holland och  USA – fanns på plats.

Nästa domstolsförhandling blir sålunda den 22 maj och tio dagar framöver.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera