Nyhetsarkiv

”Det finns diplomatiska vägar runt oskuldsintyg”

Kalla faktas granskning visar något fruktansvärt ovärdigt och oetiskt som helt saknar vetenskapligt stöd. Som läkare är det oerhört viktigt att veta hur man ska agera om en patient riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, menar Elin Karlsson, Sjukhusläkarnas andre vice ordförande som medverkade i tv-inslaget.

Kalla Faktas avslöjande om att det genomförs så kallade oskuldskontroller vid skattefinansierade vårdcentraler på flera håll i Sverige har väckt starka reaktioner, inte minst inom läkarkåren. Elin Karlsson på Sjukhusläkarna medverkade i TV4:as nyhetsinslag i sin roll som ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

– Jag tycker att fallen som visades i inslagen är fruktansvärda, ovärdiga och oetiska. Det finns ingen vetenskap som stödjer det hela. Du kan inte med en undersökning visa om någon är oskuld. Det andra felet är att man försöker göra en undersökning under tvång. Det är inte längre patientens intressen man bevakar.

Genom att göra oskuldskontroller bryter man inte bara mot lagen, man medverkar också till att bibehålla och cementera patriarkala strukturer med ett synsätt där kvinnans sexualitet starkt begränsas, enligt Elin Karlsson.

– Där har vi givetvis också ett stort ansvar inom läkarkåren.

Att kvinnor söker läkarhjälp för att få ett oskuldsintyg eller önskar en kirurgisk åtgärd för att säkerställa blödning under bröllopsnatten förekommer och det finns diplomatiska vägar runt det, menar Elin Ericsson.

– Som läkare har man ansvar för att säkerställa att det är patientens behov man möter och man måste då prata med patienten i enrum för att se hur man bäst hjälper. Det är av största vikt att möta patienten och ta reda på hur man som läkare bäst kan hjälpa.

För att få vägledning kan man vända sig till  rapporten ”att möta patienter som söker för frågor kring oskuld och heder”. Den är riktad till hälso och sjukvårdspersonal och framtogs efter regeringsuppdrag 2010 av Nationellt centrum för kvinnofrid, berättar Elin Karlsson.  I den finns en handlingsmall, framtagen av gynekologerna Birgitta Essén och Lotti Helström.

– Patienten bör exempelvis erbjudas rådgivning kring sex och samlevnad, orientering om anatomi och gynekologisk konsultation. Viktigt är också att göra en riskbedömning för att utreda om det finns behov av kuratorskontakt, skydd, kontakt med polis eller socialtjänst. Om det ändå kvarstår ett intygsönskemål så är det vår skyldighet som läkare att  skriva korrekta intyg och ha ett vetenskapligt förhållningssätt, men det kan finnas diplomatiska vägar runt det såsom att intyga normalanatomi om man tillsammans med kvinnan kommer fram till att det är det bästa för henne, säger Elin Karlsson.

LÄS MER: Rapporten ”Att möta patienter som söker för frågor kring oskuld och heder”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera