Nyhetsarkiv

”Det finns bara förlorare i en utdragen process”

I USA görs nu en omfattande utvärdering av metoden. Studien, som initierats av National Institutes of Health, omfattar 11 000 förlossningar på 22 kliniker.

Anders Due-Boje är VD för det svenska innovationsföretaget Neoventa Medical AB som utvecklat STAN-metoden.
Han menar att de fuskanklagelser mot den svenska forskargruppen och den process som följde allvarligt påverkade företagets varumärke och försäljning.

– Framförallt i vårt eget hemland Sverige. En fråga man kan ställa sig är varför man i Sverige inte värnar och stöttar svenska innovationsbolag bättre. Det är en svensk evidensbaserad metod med svenskt majoritetsägande i form av Investor och SEB, säger Anders Due-Boje.

Han anser att det alltid borde ställas mycket höga krav på kunskap och kompetens hos de som ska utreda ärenden och att det bör göras av en oberoende instans. Han anser också att det borde finnas en maxgräns för hur lång tid en utredning får ta.

– I vårt fall tog det cirka fyra år. Det finns bara förlorare i en sådan utdragen process.

Även om STAN-metoden används på många av Europas och Skandinaviens förlossningskliniker, har Kommittén för kunskapsstyrning i Stockholms läns landsting gått ut med en rekommendation att metoden inte ska användas. De hänvisar till en rapport från landstingets Metodråd som menar att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga bevis för STAN-metoden.

– Vi menar att Metodrådet inte har tagit till sig alla relevanta fakta när det gäller de vetenskapliga studier som gjorts på STAN. De har inte har tagit med och vägt in alla viktiga studier i sin granskning. De har även tagit med en studie i sin bedömning där man felaktigt använt STAN. Det i sin tur har lett till att Kommittén för kunskapsstyrning i Stockholm har haft ett snedvridet underlag när de har fattat sitt beslut, säger Anders Due-Boje.

Han skulle välkomna en liknande granskning av alternativa metoder till STAN som idag används inom Stockholms läns landsting.

– En av metoderna är skalpblodprov, kallas internationellt för FBS, fetal blood sampling. Metoden innebär att man tar ett blodprov med hjälp av en skalpell på barnets hjässa. Vi skulle gärna vilja se en utvärdering av den kliniska evidensen när det gäller skalpblodprov, säger Anders Due-Boje.

Han hänvisar till Danmark och Norge, där STAN-metoden används på 85 procent av landets förlossningskliniker, och till referensgruppen för förlossningsövervakning inom Norsk Gynekologisk Förening.

I en artikel i ActaObstetricia et Gynecologica Scandinavia (maj 2012) ifrågasätter referensgruppen rapporten från Stockholms läns landsting som de menar är behäftad med flera allvarliga brister.

– STAN används i dag på 600 kliniker i världen och på 20 av Sveriges 47 förlossningsavdelningar. Vår förhoppning är att alla befintliga och kommande användare av metoden ska dra egna slutsatser från sina erfarenheter och från all tillgänglig forskning som gjorts om metoden.

Anders Due-Boje ser fram emot resultaten av den utvärdering av STAN som pågår i USA vid National Institutes of Health.

– Den utvärdering och studie som görs av NIH är den största som någonsin gjorts inom fosterövervakning. På 22 kliniker kommer 11 000 förlossningar att ingå i en randomiserad studie. Datainsamlingen beräknas vara klar i februari 2014. Vi ser mycket fram emot resultaten.

Svar från Stockholms läns landsting:

Önskemålet om en utvärdering av STAN kom från Specialitetsrådet i Reproduktion inom Stockholms läns landsting. Fem frågor ställdes varav primär fråga var om STAN minskar risken för fetal acidos under förlossningen. Fyra publicerade randomiserade europeiska studier med över 12 000 förlossningar inkluderades i metaanalyser. Resultaten visade ingen fördel för STAN jämfört med sedvanlig CTG-övervakning men med ett otillräckligt evidensläge. Under 2013 publicerade Schuit et al i American Journal of Obstetrics and Gynecology (2013; 208:187.e1-13.) en metaanalys på samma patientmaterial med individdata och imputationer. Studien visade samma resultat.

Elisabeth Persson
Docent, Medicinsk rådgivare
Ansvarig Metodrådet SLL-Gotland
Avd. Stöd för Evidensbaserad Medicin
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Stockholms Läns Landsting

Läs om processen kring Isis Amer-Wåhlins forskning om STAN-metoden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera