Nyhetsarkiv

”Det behövs mer tid för mötet mellan patient och läkare”

Vilken makt har ideella organisationer på läkemedelsområdet? Det diskuterades på Läkemedelskongressens första dag under rubriken ”Kringresande cirkus eller maktfaktor”.

Sex inbjudna organisationer, som representerade läkare, apotekare och receptarier, var inbjudna för att svara på frågor från Läkemedelsvärldens chefredaktör Ingrid Stenberg och medicinreporter Petra Hedbom.

Läkarsällskapets Kerstin Hulter Åsberg riktade stark kritik mot regeringens beslut att göra om apotekets expeditionsstöd EES till ett beslutsstöd inom sjukvården.

– Detstämmer inte alls med de intentioner som fanns från början. Jag är djupt skakad, det är nästan ohederligt hanterat.

Rätt från början

Karin Båtelson från Sjukhusläkarna och Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik ville skapa mer tid för patient-läkarmötet.

– Jag tror inte på att skapa räddningssystem för att i efterhand gå in och justera fel. Vi ska se till att göra rätt från början, och då behövs mer tid för mötet mellan patient och läkare för att kunna ge rätt läkemedel, i rätt tid och med rätt information. Då kan läkarresurserna användas på rätt sätt.

Karin Båtelson menade att de ideella aktörerna inte bara kan påverka genom dialog och debatt.

– Det handlar också om verklighetsbeskrivning. Vi som arbetar inom sjukvården ser till exempel de problem bristen på vårdplatser leder till, men SKL har motsatt uppfattning. Det är viktigt att vi som arbetar inom sjukvården ger vår bild av verkligheten, genom våra tidningar, debattartiklar och medverkan i utredningar.

Polarisering

Avregleringen av apoteksmarknaden har skapat en polariserad diskussion bland farmaceuter. Sveriges farmacevtförbund, representerat av ordförande Carin Svensson, drev på för en avreglering.

– Avregleringen ger oss ökade möjligheter till rörlighet, arbetsplatser med olika profil och fler karriärmöjligheter, summerade hon utvecklingen.

De närmaste året hoppas Farmacevtförbundet på bättre IT-stöd och möjligheter att vända sig till en patientansvarig läkare för att diskutera en patients läkemedel.

– Vi vill inte uppfattas som poliser, som ständigt ringer och stör läkaren i patientmötet, utan söker konstruktiva former för samarbete. Kanske skulle införandet av medicinansvariga apotekare i kommunerna kunna vara en framgångsväg.

Carina Jansson representerade Farmaciförbundet, som kraftigt motsatte sig avregleringen.

– Vår medlemsenkät visade på ett stort motstånd mot avregleringen och vi lyssnade på våra medlemmar. Många av våra farhågor har också visat sig vara riktiga, till exempel har kompetensutvecklingen försämrats betydligt efter avregleringen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera