”Det behövs många modeller för värdebaserad vård”

I förra numret träffade vi några av de ledande företrädarna för det som kallas värdebaserad vård på Karolinska.
I det här numret har vi intervjuat läkaren och forskaren Pär Höglund. Han menar att värdebaserad vård inte är en enda modell och att Michael E Porters tankegångar, som nu kommit i ropet, bara passar för en liten del av svensk sjukvård.
Vi har också talat med ekonomen Hans Winberg som är kritisk till alla modeller som förutsätter standardisering och så har vi tittat på hur långt Sveus kommit – ett statligt forskningsprojekt i sju landsting/regioner för att skapa värdebaserade system.