Nyhetsarkiv

”Det behövs forskning för att lyfta arbetsmiljöfrågan”

Kristina Henriksson, ST-läkare i pediatrik vid Östersunds sjukhus, får Sjukhusläkarnas stipendium ”Hållbart arbetsliv” för sitt arbete med en studie som analyserar läkares upplevelser av att jobba under pandemin, en av få studier i Sverige om läkares hälsa och arbetsmiljö.

– Det känns roligt att få det här stipendiet! Det är otroligt viktigt att de här frågorna uppmärksammas. Vi läkare är högpresterande individer som just nu jobbar under extrema förhållanden på många håll. Då är det lätt att glömma bort att vi ska ta hand om varandra, säger hon.

– Läkare ska också orka arbeta ett helt yrkesliv. Redan innan pandemin såg vi ju oroväckande siffror på hur läkarkåren mår. Sjukskrivningssiffrorna för psykisk ohälsa har ökat påtagligt. Det är inte alltid helt lätt att stå upp som enskilda individer. Det behövs objektivitet och forskning för att på ett bra sätt kunna lyfta arbetsmiljöfrågan till ledningsnivå och politisk nivå.

Studien är en del av forskningsprojektet ”Friska läkare: en studie över svenska läkares arbetsmiljö och hälsa”. Syftet är att kartlägga läkares psykiska hälsa och att undersöka om det finns faktorer i arbetsmiljön som kan kopplas till ohälsa. Kristina Henrikssons handledare Emma Hagqvist vid Arbetsmedicin på Karolinska institutet leder det projektet.

Sjukhusläkarnas stipendium ”Hållbart arbetsliv” är på 30 000 kronor. Det utlystes i våras för att skapa mer kunskap om arbetsrelaterad ohälsa och etisk stress bland läkare.

Kristina Henriksson gör undersökningen inom ramen för sin specialisttjänstgöring. Stipendiet medför inte minst att tid frigörs till intervjuer.

– Alla intervjuer ska transkriberas, vilket är tidskrävande. Pengarna gör att jag kan ägna mer tid åt att göra intervjuer. Sedan ska en del av pengarna användas till att lyfta studien på en konferens, säger hon.

Sjukhusläkarna har två stipendiater i år på temat ”Hållbart arbetsliv”. Nyligen blev det offentligt att Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson från nätverket ”Vem tar hand om doktorn?” också får stipendiet.

Det måste till både krafttag och kunskap om läkares arbetsmiljö. Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna

Ur motiveringen till Kristina Henrikssons stipendium: ”Inom ramen för sitt vetenskapliga arbete intervjuar hon ST-läkare om deras erfarenheter av att arbeta under covid-19-pandemin. Att undersöka de organisatoriska omställningar och konsekvenser för hälsan som läkararbetet inneburit under pandemin, kan väntas ge värdefull kunskap inför kommande kriser.”

– Det måste till både krafttag och kunskap om läkares arbetsmiljö, särskilt när specialistläkare har blivit ett riskyrke för långtidssjukskrivningar. Svaren finns på arbetsplatserna, och där fångar Kristina Henrikssons studie upp det som har hänt nu under pandemin och ger oss värdefull kunskap, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, i en kommentar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera