Nyhetsarkiv

”Det behövs enhetliga standarder för vårdvalssystemen”

Björn Zachrisson, Praktikertjänst, beskrev problemen ur sin organisations synvinkel:

– Vi måste arbeta med många olika journalsystem och system för kvalitetsredovisning. Alla regelböcker ser olika ut, och förändras varje år. Det här innebär ett stort slöseri, inte bara för oss utan framförallt för landstingen.

Pia Kinhult, ordförande i Region Skåne, medgav att landstingen ”meckat på egen kammare” med vårdvalsmodellerna.

– Ett nationellt vårdval är vi inte positiva till, däremot erfarenhetsutbyte och viss standardisering.

Anders Lönnberg, sjukvårdspolitiker (S) i Stockholm:

– Vi behöver sätta ner foten. Vi ska ha en journal som följer patienten och nationella nyckeltal för kvalitet, till att börja med för de tio vanligaste diagnoserna i Sverige. På längre sikt måste vi också tackla det faktum att vi inte har skattekraft i alla landsting i Sverige. Vi behöver färre aktörer, om det ska ske genom statligt ansvar eller regionalisering tar jag inte hänsyn till. Men staten måste öka sina anslag till sjukvården, och i gengäld öka kraven på kvalitetskriterier och journalsystem där data kan skördas direkt från systemen.

Mari Ljungberg Schött, landstingspolitiker (M) i Stockholm menade att Stockholm lyckats väl med sitt vårdval, inte minst för att antalet vårdcentraler blivit betydligt fler i områden med högre sjuklighet.

– Men vi står också inför utmaningar, inte minst för att befolkningen växer snabbt i länet.

Pia Kinhult förespråkade en certifieringsmodell för att skapa större enhetlighet.

– Tack vare vårdvalet har vi fått upp ögonen för hur dålig kvalitetskontrollen varit tidigare. Det finns många områden där sjukvården inte mätts och kontrollerats tidigare. När det gäller IT-systemen tror jag att rätt personer har gjort fel saker. Vi har låtit läkarna arbeta med tekniken och teknikerna med innehållet, istället för tvärtom.

Anders Lönnberg talade för att utvidga vårdvalet till fler specialiteter.

– Vi vet att många kroniker sedan länge begärt att få sin specialist som sin fasta läkarkontakt. Själv skulle jag som diabetiker uppskatta detta. Det finns en risk med att lägga för stor tyngdpunkt på primärvården eftersom vi vet av erfarenhet att de underdiagnostiserar allvarliga sjukdomar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera