Nyhetsarkiv

”Det behövs en haverikommission för dåliga IT-projekt”

Debattörerna konstaterar att misslyckade IT-projekt kostar tiotals miljarder varje år i Sverige. Men systemen är inte bara dyra i utveckling och drift, de är också så krångliga att de slukar allt mer arbetstid.

IT-experterna och debattörerna konstaterar i artikeln att läkare, sjuksköterskor, hemvårdare, lärare på alla stadier, officerare i försvarsmakten – de senaste åren alla har lämnat förtvivlade rapporter om gravt dysfunktionella it-system.

Det är dags för en haverikommission för misslyckade IT-projekt, för att skapa möjligheter att dra lärdomar av vad som går fel och varför, menar artikelförfattarna. Men framförallt måste de som beställer nya IT-system ta ansvar för att skattepengar inte slösas bort och att arbetsvillkoren för de anställda inte försämras när IT-system införs.

Avslutningsvis ger debattörerna tre råd till beslutsfattarna:

• Utgå alltid från slutanvändarna när ett system ska byggas eller köpas in.

• Bygg it-system i mindre steg, sjösätt tidigt och lär dig av hur systemet verkligen används.

• Om du får höra att ”uppgradera teknik” eller ”minska kostnader” är huvudmotivet för en it-satsning: ryck i nödbromsen så snart du kan. Det är nämligen vanliga motiveringar för projekt som blir spektakulära krascher.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera