VÄNTETIDER

”Det är viktigt att tydligt lyfta behovet till ett nationellt plan”

En nationell delegation ska bidra till att korta vårdens väntetider. Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, framhåller att det är bra med en nationell översikt och viktigt att delegationen tar fasta på frågan om en nationell väntelista.

– Det är viktigt att tydligt lyfta behovet till ett nationellt plan. Både medborgarnas behov och hur hårt belastad personalen är skiljer sig åt. Man behöver också gardera sig för en andra coronavåg i höst och då kan vi inte återigen ha fältsjukhus överallt, utan man måste samordna sig så att den vanliga vården kan fortsätta ges i största möjliga grad, säger hon.

Regeringen meddelade nyligen att en nationell delegation ska tillsättas i ett försök att korta väntetiderna i hälso- och sjukvården. Gunilla Gunnarsson, tidigare nationell cancersamordnare vid Sveriges kommuner och regioner, ska leda delegationens arbete.

Tanken är att delegationen ska stötta regionerna i deras arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet samt utveckla en nära och tillgänglig vård. Delegationen, som ska delredovisa sitt uppdrag sommaren 2021 och avsluta sitt arbete under våren 2022, ska även utreda en utökad vårdgaranti, samt utreda och eventuellt lämna förslag på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning via 1177.

Karin Båtelson.

Målsättningen är, sammantaget, att gruppen genom sitt arbete ska stärka den nationella samordningen och komplettera Socialstyrelsens uppdrag att stötta regionernas hantering av vårdskulden efter pandemin.

– Vi måste komma ikapp med uppskjutna operationer och andra åtgärder som screeningar och besök, och det gäller både sjukhusvård och primärvård. Det handlar inte bara om cancerpatienter, utan mycket lidande och onödiga sjukskrivningar orsakas också av många andra diagnoser, säger Karin Båtelson.

– Det är ett stort arbete som vi har framför oss, och många i sjukvårdspersonalen är redan helt slutkörd. De som är i behov av återhämtning ska självklart få det. Man bör nog tänka på att ge störst ansvar till de regioner där trycket har varit minst, och också ge ökat uppdrag till privata vårdgivare för att komma ikapp, så att man inte orsakar mer skada. Sen måste läkarkåren involveras tydligt i hur arbetet ska utföras lokalt för att få bäst effektivitet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera