Nyhetsarkiv

”Det är viktigt att ledarskapet är engagerat i klimatfrågorna”

Läkare som agerar klimatambassadörer, nya lokala arenor där olika yrkeskategorier regelbundet möts, samt ökad klimatfokusering i läkarutbildningen. På ett seminarium med fokus på klimatarbete lyftes en rad idéer för hur läkare kan bidra till en mer hållbar sjukvård. – Det är viktigt att ledarskapet är engagerat i klimatfrågorna, säger Maria Wolodarski, onkolog vid Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i Sjukhusläkarnas klimatgrupp. 

Hälso- och sjukvården står för en stor del – enligt beräkningar cirka 20 procent – av den offentliga sektorns utsläpp av växthusgaser. Runt om i landet pågår olika former av klimatarbeten inom vårdsektorn, men läkare är dock långt ifrån alltid inblandade i arbetet.

Maria Wolodarski, onkolog vid Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i Sjukhusläkarnas klimatgrupp respektive Läkare för miljön, drabbades enligt egen utsago av ett slags uppvaknande för några år sedan.

– Jag insåg att jag är en del av något som har stor påverkan på klimatet. Tidigare visste jag inte vilken påverkan vi inom sjukvården faktiskt har. Den informationen kommer inte ut i verksamheterna, säger hon.

Maria Wolodarski mejlade till Karolinskas miljöavdelning för att hitta sätt att bidra till en positiv utveckling. Sedan dess har hon varit drivande i olika initiativ, bland annat har hon varit med och startat så kallade Green Teams på Karolinska som arbetar lokalt för att bidra till minskad klimatpåverkan. Intresset bland läkarkollegorna har långa stunder varit svalt, men trots det har hon fortsatt att jobba på.

Jag önskar att det genomsyrade vår verksamhet. Maria Wolodarski, Sjukhusläkarnas klimatgrupp

– Det har varit svårt att entusiasmera läkarkåren i de här frågorna, säger hon.

Hon fortsätter:

– Det finns ett hållbarhetsprogram på Karolinska, där det står ganska tydligt vad man kan uppnå. Men jag skulle önska att det kommunicerades ut i verksamheterna av cheferna. Jag önskar att det genomsyrade vår verksamhet, precis som att vi ska följa vissa PM när det gäller att behandla sjukdomar, och att vi följer upp det här på våra arbetsplatsträffar, säger hon.

– Det är viktigt att ledarskapet är engagerat i klimatfrågorna. Men det är väldigt individuellt hur det faktiskt ser ut.

Gustav Eriksson, miljöchef på Karolinska universitetssjukhuset, framhåller att finns många engagerade chefer på sjukhuset.

– Men det finns luckor, det gör det ju. Man ska komma ihåg att det är ett komplext arbete att vara chef i en vårdmiljö. Det är väldigt många ansvarsområden som man har hand om, säger han.

– Det är oerhört viktigt att läkare, unga som äldre, kan agera som en form av ambassadörer och driva klimatfrågor. Läkare kan vara med och visa vägen med sitt engagemang.

Maria Wolodarski, Sjukhusläkarna, Gustav Eriksson, Karolinska, och Sofia Hammarstrand, Sjukhusläkarna. Foto: Adam Öhman

Frågan om hur läkare kan bidra till att uppnå en mer klimatsmart sjukvård, samt vilka krav och förväntningar dagens unga läkare har på arbetsgivarna i dessa frågor, diskuterades på onsdagen på ett seminarium som Sjukhusläkarna anordnade i Almedalen.

Som läkare är det ju vårt ansvar att främja folkhälsa. Ida Amanda Persson, läkare

Ida Amanda Persson, som jobbar som läkare i Region Skåne, efterlyser lokala arenor som kan främja samarbete över professionsgränser, mötesplatser där läkare regelbundet träffar andra yrkeskategorier – miljöstrateger, miljöchefer och andra som på olika sätt arbetar med miljöfrågor – i den dagliga verksamheten.

– Som läkare är det ju vårt ansvar att främja folkhälsa. Att ställa om till en hållbar utveckling kommer att ge stora hälsovinster. Det är inte bara en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling – det är vårt ansvar, säger hon.

Theodor Lav, ordförande för Sveriges läkarförbund student, ser i sin tur stora möjligheter i och med den nya sexåriga läkarutbildningen.

– I utbildningen ska man få en förståelse för hur förhållanden i samhället påverkar hälsan, och klimatet har ju en väldigt stor påverkan. Här ser jag en stor möjlighet att få in klimattänket i så gott som allting som har med samhället att göra, säger han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera