Nyhetsarkiv

Det är svårt att förstå hur en kameleont tänker

Hur går resonemangen ihop? Det är mycket diskussion om den partssammansatta gruppen mellan SKL och staten (i första hand) som nu ser över läkemedelsfrågan i stort. Det är viktigt att en översyn görs, och att den görs på ett bra sätt.

Läkemedel är kostsamma och ger samhällsnytta i form av minskade sjukskrivningskostnader, ökad arbetsinsats; vilket leder till ökade skatteinkomster. Dock belastar nästan hela kostnaden för dessa läkemedel landstingen/regionerna.

Om gruppen ägnar sig åt att försöka lösa denna fråga och även se över hur finansiärerna av läkemedel ska få göra egna upphandlingar så är det bara att applådera detta. Tyvärr verkar stor del av fokus vara på att läkares fria förskrivningsrätt är ett av de grundläggande problemen som gör läkemedelsnotan högre.
I praktiken innebär det att SKL anser att läkare förskriver fel läkemedel till sina patienter, och alltså gör sig skyldiga till tjänstefel. Ett sätt att få stopp på detta är då att bara vissa specialister ska få förskrivningsrätt för utvalda läkemedel. En tydlig begränsning av patientens rätt till hög tillgänglighet alltså.

Som patient tvingas du vänta på att bli remitterad till en specialist som har behörighet att skriva ut den medicinering du behöver, under den väntan förlorar samhället intäkter på att en person har nedsatt arbetsförmåga eller är helt sjukskriven. Var ligger vinsten i detta?

Dessutom kan man undra vilken klinik som vill ha dessa specialister anställda i dessa tider av alltmer decentraliserade läkemedelsbudgetar.
Prioriteringar i sjukvården ska vara öppna och ske i dialog med skattebetalarna, inte döljas bakom propaganda om kontrollbehov av läkarkåren. Vem är beredd att börja denna debatt öppet och ärligt, istället för att ändra åsikt beroende på var man är?

Mikael Rolfs, styrelseledamot i Sjukhusläkarföreningen

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera