Nyhetsarkiv

”Det är imaginära tal”

Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, understryker att det finns alldeles för få budgeterade vårdplatser i Stockholm, vilket är ett medvetet sätt att både spara pengar och snygga till siffrorna. Samtidigt är antalet disponibla platser tidvis så lågt att patientsäkerheten är hotad, betonar han.

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har efter beskeden om att personal varslats i Stockholm i stor omfattning vittnat om vårdplatsbrist, hotad patientsäkerhet och korridorvård i olika medier. Sjukhusläkaren har samlat in ögonblicksbilder från länets akutsjukhus för att få en färsk bild av vårdplatsläget, och klyftan mellan antalet fastställda vårdplatser som det finns beslut om och disponibla vårdplatser med rätt bemanning var den aktuella veckan minst sagt påtaglig.

– Vi har en väldigt pressad situation. Vi har haft svårt att öppna vårdplatser, vilket ju inte minst hänger ihop med bristen på personal, framför allt sjuksköterskor. Följden blir ju att vi skickar hem patienter för tidigt och att vi inte lägger in patienter som har behov. Den som drabbas mest är den multisjuka äldre patienten, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, och fortsätter:

– Det är pressat, men inte lika pressat som under julhelgerna. Vi har dock en beläggningsgrad som är över hundra procent hela tiden. Det hör vi från många håll. Våra medlemmar får ta ett extremt stort ansvar. Tidvis har det funnits så få vårdplatser öppna i Stockholm att patientsäkerheten är klart hotad.

Han framhåller att skillnaden mellan vad som är ett rimligt antal vårdplatser, vad gäller både patientsäkerhet och medicinsk kvalitet, och hur många platser som i verkligheten finns tillgängliga är slående. Samtidigt betonar han att antalet fastställda, budgeterade vårdplatser egentligen säger väldigt lite om hur behoven på sjukhusen ser ut.

Det är imaginära tal, ett planeringsinstrument. Johan Styrud, Stockholms läkarförening

– Det är imaginära tal, ett planeringsinstrument. Det är ju antalet disponibla platser som är intressant. Hur många platser finns det att använda på måndag morgon när man kommer till arbetet? Man har dragit ner siffran på fastställda platser bara för att man ska spara pengar, och att det ska se bättre ut. Regionen har för länge sedan kommit under gränsen för vad som är rimligt att ha, säger Johan Styrud, och poängterar att det är svårt att verkligen få en korrekt bild av vårdplatsläget i Stockholm.

– SKR vill ge en bild av att vi har hög kvalitet och hög patientsäkerhet – att vi inte alls är drabbade av att det är ett osäkert läge. Men de står ju inte själva nere på golvet och ser hur kvaliteten och patientsäkerheten drabbas.

När Sjukhusläkaren ligger på och vill göra en intervju med ansvariga på Sveriges kommuner och regioner svarar Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, via ett mejl som kommer från presstjänsten. I en skriftlig kommentar skriver han att SKR delar bilden av att en varaktigt allt för hög beläggningsgrad och fluktuationer i tillgängliga vårdplatser utgör en stor utmaning för hälso- och sjukvården:

– Denna bild måste kunna förmedlas samtidigt som vi konstaterar att svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och är patientsäker. Men ska behovet av vård i dag och i framtiden kunna hanteras krävs inte bara åtgärder i akutsjukvården. För att säkerställa att utskrivningsklara patienter kommer hem så snart som möjligt och att kroniskt sjuka bereds möjlighet att undvika slutenvård krävs samverkan mellan regioner och kommuner och en vilja att utveckla arbetssätten.

Johan Styrud säger att han är besviken på att man inte tar akutkrisen på större allvar.

Vi har skurit ner akutvården något så enormt i Stockholm. Johan Styrud, Stockholms läkarförening

– Vi har kommit under ribban för vad som är ett rimligt antal vårdplatser för att hålla en hög kvalitet och patientsäkerhet. Allting hänger bara på att de enskilda läkarna känner ett väldigt stort ansvar för sina patienter. Den dagen alla läkare inte känner ett mycket stort ansvar för sina patienter kommer det här att rasa som ett korthus, säger han.

– Att man ska kunna bygga upp vårdkedjor med kommuner. Det kommer att hjälpa en liten patientgrupp. Men vi har skurit ner akutvården något så enormt i Stockholm och hela Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera