Nyhetsarkiv

”Det är helt otänkbart att inte switcha”

Jan Lillieniau: ” I mars hade 80 procent av patienterna switchat från Remicade till Remisina. Vi är förvånade över att det blev så lite problem med switchen”.

När patenten på Remicade gick ut bestämde man sig i Region Skåne för att upphandla infliximab. Remsima vann med ett pris nästan en tredjedel så lågt som Remissades. 

Det skånska läkemdelsrådet har redan från starten rekommenderat förskrivarna att välja biosimilaren Remsima vid nyinsättning av infliximab. Sedan den 15 mars 2015 har ingen skånsk patient fått originalpreparatet Remicade som nyinsatt läkemedel.

– Det vore fullständigt otänkbart med det pris vi har på Remsima! säger Jan Lillienau, sektionschef för gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, ordförande i terapigruppen för gastroenterologi samt medlem av terapigruppen för biologiska läkemedel.

Han säger att terapigruppen för bio­logiska läkemedel numera också sanktionerar switch. Den 1 oktober började alla gastroenheter i Skåne att switcha de patienter som står på Remicade. Ett PM för skifte skickades ut till enheterna eftersom man ville göra en strukturerad uppföljning upp till 12 månader efter bytet för att fånga upp effekterna.

– Vi har för avsikt att publicera det så småningom, säger Jan Lillienau.

I samband med att det är dags för en ny infusion får patienten ett brev i handen när de kommer till mottagningen.

– Vi valde att inte skicka hem det för att patienten inte skall känna oro för ett nytt läkemedel, säger Jan Lillienau.

Han menar att på mottagningen finns möjlighet att omedelbart få svar på sina frågor från sjuksköterskan och om hen inte kan svara finns det läkare i närheten.

Jan Lillienau säger att de allra flesta patienter tycker att det är bra för att de ser att de bidrar till att pengarna används på ett effektivt sätt.

– Vi blev förvånade över att det blev så lite problem med switchen. Både när det gäller att patienterna accepterar att vi gör det, men definitivt också användningen av preparatet. Det finns inga problem med det.

Jan Lillienau som öppet och intensivt propagerat för switch i Skåne säger att han inte heller blivit kontaktad av någon patientförening med frågor.

– Och hade många haft synpunkter så vore det märkligt att de inte vände sig till mig för det går väldigt fort att ta reda på att jag är drivande för att det ska ske.

Hittills har det dock inte hänt, men om någon patient skulle vilja stå kvar på originalpreparatet så kommer man än så länge att låta bli att switcha.

– Men det kommer att komma till en punkt där det inte är rimligt att inte switcha, för att vi ser att det fungerar.

Jan Lillienau säger att man hittills har switchat fler hundra patienter i Skåne, då är också reuma-patienter inräknade.

I mars 2016 fick 80 procent av de skånska patienterna med infliximab-behandling Remsima.

– Om 95 procent av patienterna går över till Remsima och 5 procent är kvar på Remicade, och användningen ligger kvar på 2015 års nivå sparar vi 68,9 miljoner kronor på årsbasis. Jag skulle tro att vi är där i slutet av maj.

Tanken är att de sparade pengarna går till läkemedel, men Gastroenterologen har också fått accept för nya sjuksköterskor som behövs till de bionaiva infusionspatienterna som ökat i och med det lägre priset på infliximab.

I Kristianstad finns numera inga gastro­patienter som står på Remicade.

Förutom att man undantagit en grupp patienter som ska vara med i två stora studier i Lund så säger Jan Lillienau att det inte finns någon grupp eller typ av patienter som inte lämpar sig för switch.

– Nej, egentligen inte. Preparatet förefaller helt likvärdigt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera