Nyhetsarkiv

”Det är ett våldsamt slöseri med resurser att syssla med öppenvård på stora sjukhus”

– All vård borde bedrivas enligt vad man inom EU kallar subsidiaritetsprincipen, på lägsta möjliga nivå, menar han. Det är ett våldsamt resursslöseri att syssla med öppenvård på stora sjukhus.

Det säger Öron-, näs- och halsläkaren Mikael Karlberg, specialistläkare på Skånes Universitetssjukhus i Lund som under många år arbetat parallellt på både sjukhus och i den privata öppenvården.

Han ser bara fördelar med att ha en fot i båda lägren, både för egen del och för vården och patienterna och menar att 80 procent av alla patienter som remitteras till öron-, näs- och halskliniker kan skötas i öppenvård.

Hoppade in som vikarie

Det hela började med att Mikael Karlberg för sex år sedan blev ombedd att hjälpa en kollega som jobbade på en privat öppenvårdsklinik i Eslöv.

– Han skulle skriva klart sin vetenskapliga avhandling och jag och en kollega hoppade in och tog några dagar i veckan åt honom med verksamhetschefens godkännande.

Det hela fungerade så bra att man har fortsatt också efter att kollegans avhandling blivit klar. Dessutom har ytterligare två specialistläkare på kliniken också gått in och jobbat i öppenvården.

Verksamhetschefen gav sitt muntliga tillstånd till arbetsbytet, men när kliniken fick en ny verksamhetschef ställde hon sig först tveksam men ändrade sig när hon insåg att kliniken hade en hel del att vinna på det hela.

Anställningsstoppet ett hinder

Men i samband med det nuvarande anställnings- och vikariatsstoppet på SUS blir det svårare att ta ledigt och att jobba på andra ställen, eftersom inga vikarier får anställas.

– Det är dumt, eftersom man kan spara pengar genom att sätta in en yngre kollega som inte har lika hög lön som jag. Dessutom avlastar jag kliniken genom att jag som subspecialiserad läkare för ut specialistkunskap i öppenvården. Med goda kontakter på sjukhuset vet jag dessutom vilka specialister jag ska skicka de olika patienterna i öppenvården vidare till, säger Mikael Karlberg.

I sitt arbete som specialistläkare på sjukhuset är Mikael Karlberg subspecialiserad inom neuro-otologi, det vill säga hörselnedsättningar, yrsel, tinnitus och balansrubbningar. Även om han möter många patienter med dessa problem på den privata öppenvårdsmottagningen, möter han ett betydligt bredare spektra av patienter än i sitt ordinarie arbete.

– Det gör att jag behåller en bred kompetens som jag har nytta av i mitt arbete på sjukhuset, konstaterar han.

Inte bara vårdjättar

Mikael Karlberg ser fram emot ett utökat vårdval som omfattar också specialistläkare.

– Jag hoppas att man inte bara satsar på stora vårdjättar i stora organisationer utan också på individuella utförare och kooperativ av läkare som i de anglosaxiska länderna, säger Mikael Karlberg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera