Nyhetsarkiv

Den stora striden om jour eller schemaläggning

I somras gick Stockholm, Västra Götalandsregionen och Skåne samman om en gemensam strategi. Den sista november ska det finnas en plan för hur läkarnas jourarbete ska omorganiseras för att klara de nya arbetstidsreglerna. Ett halvår senare ska den nya organisationen vara klar.

Bland fackliga företrädare finns en utbredd rädsla för dåligt genomtänkta schemaläggningssystem och försök att på sikt sänka lönerna.

Är farhågorna befogade?
På 1990-talet ägde en animerad strid om schemaläggning och jour rum på barnkliniken i Jönköping efter att det i 1994 års avtal blivit möjligt att schemalägga läkarnas arbetstid och jour utanför tiden kl 07.00-21.00 vardagar och dagtid helger.

”Schemaläggningsförsöket” i Jönköping blev mycket omskrivet – både i Sjukhusläkaren (dåvarande Överläkaren) och i Läkartidningen. Striden var hård och känslorna svallade.

Någon schemaläggning nattetid och helger blev aldrig av, men turerna ändrades så att även tiden 17-21 ”schemalades”. Den stora förändringen som genomfördes var att läkarna i princip skulle ta ut all jourkomp i tid, men principen följdes inte till 100 procent enligt de läkare Sjukhusläkaren talat med.

Det gick att förhandla sig till viss ersättning i pengar. Ett av målen var att nyanställa två läkare, vilket gjordes. Detta innebar kortare arbetstider och längre viloperioder, men även lägre löner.

Idag har läkarna på barnkliniken återgått till vanlig schemaläggning mellan kl 08.00 -16.30 och jour på övrriga tider.
– Tiderna förändras. Det gick inte att lösa bakjouren med kompetent personal. Jourbelastningen blev för sned , säger Göran Oldaeus, som var schemaläggare 1994 och är verksamhetschef idag.

Idag kan läkarna på barnkliniken i Jönköping också få jourkompen i pengar.
– Men vi har inte helt återgått, vi tar fortfarande ut den mesta jourkompen i tid. Bara mellan 20-30 procent tas ut i pengar. Det är det enda sättet för oss att kunna uppprätthålla en högre bemanning, säger Göran Oldaeus.

Sjukusläkaren har intervjuat några av de som var med.
Vad minns de av striden. hur fungerade det som genomfördes och vad säger läkarna idag om de nya arbetstidsreglerna om 48 timmars arbetsvecka och 11 timmars dygnsvila som ska genomföras senast 1 januari 2007? Vilka fallgropar finns?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera