Nyhetsarkiv

Den skadliga stressen

Metabola syndromet är ett samlingsnamn för riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar där övervikt, diabetes och stress är nära sammankopplade.

Bukfetma står i centrum när man talar om metabola syndromet. De rekommendationer som gällde för 10 år sedan om högsta bukomfång för män på 102 cm och 88 för kvinnor har skärpts till 94 cm för män och 80 för kvinnor.

Övriga mått är stabila över tid när det gäller blodtryck, blodsocker och blodfetter, triglycerider och HDL, enligt IDF International Diabetes Federation.

Stress är en faktor som blivit allt mer intressant när det gäller diabetes och övervikt. Det är långvarig, kronisk stress som kan vara skadlig, som ökar halten av kortisol i blodet och som visat sig öka risken för övervikt och diabetes.

Skillnad mellan män och kvinnor

Det är dock tydliga skillnader mellan hur män och kvinnor påverkas av stress.

Medan risken för diabetes ökade för män som är nedstämda och deprimerade ökar risken för kvinnor som utsätts för arbetsrelaterad stress.

Det här berättar professor Claes-Göran Östenson, läkare och forskare vid Karolinska Institutet. Sedan 1990-talet har han följt en grupp på 8 000 personer i åldern 35-55 år i Stockholm för att se vilka som drabbas av diabetes.

I dag är hans forskning inriktad på biomarkörer för diabetes och fetma med studien som grund. Han är en av de forskare som sökt pengar för att delta i AstraZenecas satsning på metabola sjukdomar i ett samarbete med Karolinska Institutet senare i år, se särskild artikel.

2-3 gånger större risk

Stockholmsstudien som fortfarande pågår visar tydligt att stress och depression ökar risken för typ 2-diabetes.

– Den som har stressigt på jobbet, har sömnsvårigheter och är nedstämd löper en 2-3 gånger ökad risk att drabbas av diabetes. Sambandet är lika starkt som mellan fetma och diabetes, konstaterar han.

När studien inleddes vägdes och mättes deltagarna, man tog blodtryck och midjemått och noterade kroppsformen. De fick också svara på en mängd frågor om livsstil, uppväxt och stress.

– Vi hittade då 500 personer som hade diabetes utan att veta om det, berättar han.

Screening en bra investering

Det här menar han visar att screening för diabetes i befolkningen skulle vara en bra investering.

– Redan för 10 år sedan visade professor Lars Rydén att två tredjedelar av de som har sin första hjärtinfarkt visar sig ha diabetes eller ett förstadie till diabetes utan att veta om det, berättar han.

När Claes-Göran Östenson 10 år senare kontrollerade dem som inte hade diabetes vid första undersökningstillfället så hade antalet insjuknade ökat kraftigt.

Hela 1 500 eller 20 procent hade fått diabetes.

– Vi kunde se att de som hade låga halter av D-vitamin i blodet och ett förstadie till diabetes vid första undersökningen, nu hade utvecklat diabetes, berättar han.

Kaffe kan skydda

Samtidigt finns det vissa positiva upptäckter i Stockholmsstudien.

– Kaffe minskar risken för typ 2-diabetes liksom föreningsliv, musik och körverksamhet, berättar Claes-Göran Östenson.

Han har också visat att traditionella örtmediciner kan ge oss nya diabetesläkemedel.

– Effekten är lika bra som vanlig diabetesmedicin, berättar han.

Det är den asiatiska örten Gynostemma Pentaphyllum, kallad odödlighetsörten som studerats vid KI. Den används i Vietnamn för att förebygga Typ 2 diabetes, så kallad åldersdiabetes och har testats i form av te. Ytterligare några örter står på tur att testas.

– Det här kan leda fram till nya läkemedel i framtiden, säger Claes-Göran Östenson.

FAKTA Metabola syndromet

Följande värden gäller för Metabola syndromet enligt FDI:

Bukfetma Över 94 cm för män. Över 80 för kvinnor.
Glukos Över 5,6mmol/L
Blodtryck Över 130/85
Triglycerider Över 1,7mmol/L
HDL Mer än 1,3 mmol/L

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera