VÅRDBERGET: DANMARK – Region Mittjylland

“Den planerade vården är i stort sett normaliserad”

Efter att ha fått skjuta upp 20 000 operationer och över 200 000 behandlingar under coronans första och andra våg var Region Mittjylland tillbaka på i stort sett normala väntetider igen redan i slutet på april.

Artikeln ingår i temat Vårdberget – Sverige vs Danmark

– Statusen är nu att smittan i Region Midtjylland är på en någorlunda konstant låg nivå och sjukhusens elektiva kapacitet är i stort sett normaliserad, säger Ole Thomsen som är koncerndirektör i Region Mittjylland.

Under första vågen fick regionen skjuta upp ett mycket stort antal operationer och behandlingar, berättar han. För att beta av vårdskulden beslutade regionen att tillföra omkring 70 miljoner danska kronor. Pengar som framför allt har använts för att skicka vidare de uppskjutna patienterna till privata sjukhus. Detta har, precis som för de andra regionerna, varit en viktig lösning på Region Mittjyllands coronaorsakade vårdknut – i kombination med avlastning från de privatpraktiserande specialistläkarna. Tack vare denna avlastning hade majoriteten av de uppskjutna patienterna fått en ny operationstid eller ny tid för behandling redan under vintern 2020/2021. Detta gjorde att man gick in i den andra vågen nästan helt utan eftersläpande vårdskuld.

… sjukhusens elektiva kapacitet är i stort sett normaliserad. Ole Thomsen, koncerndirektör i Region Mittjylland

– Vi kommer att fortsätta med den här strategin att använda oss av de privata sjukhusen och specialistläkarna för att beta av de återstående uppskjutna operationerna och behandlingarna efter den andra vågen. Det finns dock en utmaning i att vår egen vårdpersonal på grund av sin extraordinära insats under pandemin inte är intresserad av att jobba mer övertid för tillfället. Därför är det lite svårt för oss att förutsäga exakt när hela vårdskulden efter den andra vågen är avvecklad och vi kan återgå till helt normala förhållanden.

Det hela beror också naturligtvis på hur pandemin fortsätter att utvecklas framåt, betonar Ole Thomsen. Danmark öppnar gradvis upp samhället igen just nu och hur det kommer att påverka smittans utveckling har stor betydelse även för hur snabbt de planerade operationerna och behandlingarna kan utföras.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera