Nyhetsarkiv

Den ofrivillige visslaren

Johan Tjärnström, läkarchefen som slog larm, blev utsedd till Årets Visslare av Sjukhusläkarna 2016. Han hamnade mitt i stormen efter att ha skrivit ett brev till sjukhusledningen och politikerna om hur neddragningen av vårdplatser inom NU-sjukvården skulle drabba patienter och anställda.

Men Johan Tjärnström har aldrig sett sig själv som någon visselblåsare. Han hoppades bara att landstingspolitikerna skulle läsa det brev som han och andra oroliga och frustrerade kollegor skrivit om neddragningen av vårdplatser.

– Jag såg mig inte som en visselblåsare. Jag såg bara att vi måste tala om hur det är. Sedan blev det en visselblåsning av det i och med att det fick massmedial spridning, men det var ju inte planerat på det sättet. Vi vände oss direkt till vår sjukhusledning och den politiska ledningen­, vi gick ju inte ut till medierna på det sättet, säger han.

När brevet blev till resonerade Johan Tjärnström som så att det fanns en viss tydlighet i att han som läkarchef och medi­cinskt ledningsansvarig för kirurg­kliniken ensam undertecknade brevet. Det kom att bli den springande punkten i det som hände sedan. Plötsligt handlade medierapporteringen mer om Johan Tjärnströms relation till sin arbetsgivare än hotet om färre vårdplatser inom NU-sjukvården. Fokus skiftade snabbt från sak till person.

Kunde du förutse att det skulle bli som det blev – att du som person skulle hamna i fokus?

– Nej, det tänkte jag inte alls på. Jag tänkte bara att jag hoppas att någon läser brevet. I och med att vi riktade det till politikerna så visste vi att det skulle diarieföras och då hoppades vi att en bredare krets skulle läsa det, och så blev det ju.

En bredare krets fick ta del av brevets innehåll i samband med att många medier rapporterade om det. Under tiden som följde samlade också över 500 medarbetare sina namn på listor för att visa sitt stöd. De skrev under för att Johan Tjärnströms verklighetsbeskrivning också var deras. Något som arbetsgivaren hade försökt släta över.

– Man ville liksom isolera mig från gruppen och säga att det är bara han som som skriver detta, det är ingen annan som tycker så.

Känner du att du blivit utsatt för repressalier?

– Nej, det känner jag väl inte. Men det var ju för att det blev ett sådant massivt kollegialt­ stöd. Läkarföreningen var ju väldigt snabbt med på banan, och så alla kollegor.

Johan Tjärnström har blivit kallad till en hel del möten sedan brevet skickades, inte minst med sjukhusledningen.

– Då diskuterade vi dom grundläggande problemen, och då handlade det mest om att de anser att vi inte förstår ekonomi. Vi tycker ju i vår tur att det är deras uppgift att förklara för politikerna att det inte fungerar längre. De kanske borde ha gjort det som jag gjorde och de borde vara tacksamma över att det gjordes. Så man ändå lyfter fokus på ett problem som finns.

Läget för NU-sjukvården beskriver Johan Tjärnström fortfarande som ”förfärligt”, när det kommer till den egentliga frågan, vårdplatserna. Visserligen blev det inte så många vårdplatser som befarat som drogs bort, hur många platser det rör sig om har varierat under tiden.

– Det vi fick till oss då var att det rörde sig om 14 platser plus att man på fullt allvar diskuterade ytterligare sex – alltså 20 platser. Det var det vi reagerade emot. Sedan hävdar ledningen att det aldrig rört sig om 20 utan om nio platser. Nu blev det till slut sju, säger Johan Tjärnström.

– Men det är illa nog, vi har ju ständiga överbeläggningar. Akuten i Trollhättan är en av de största akutmottagningarna i landet just nu. Det är ett enormt tryck och att då dra ner på kirurgisk verksamhet fungerar inte.

Trivs du med ditt jobb och NU-sjukvården idag?

– Ja, jag har alltid trivts med mitt job och trivs väldigt bra med mina kollegor. Vi har ju en fantastisk klinik, än så länge, men jag tycker inte att de som leder oss har kompetens för det, och det känns oerhört frustrerande. Näst intill förnedrande.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera