Nyhetsarkiv

Den aktuella väntetiden är längre än 90 dagar för nästan alla diagnoser

Vi gjorde vår stickprovskontroll den 29 augusti. Den dagen uppgav sig Gävle sjukhus ha väntetider längre än 13 veckor för 31 av de 34 operationer/åtgärder som sjukhuset rapporterar in till den nationella väntetidsdatabasen.

För patienter som sökte sig till Hudiksvalls sjukhus var väntetiderna längre än 13 veckor för 31 av de 33 operationer/åtgärder som rapporteras till SKL:s väntetidsdatabas och på Sandvikens sjukhus överskreds vårdgarantins tidsgräns på 90 dagar för 23 av de 24 åtgärder/operationer som sjukhuset rapporterar.

Vid Sjukhusläkarens stickprovskontroll skiljde Bollnäs sjukhus ut sig från övriga sjukhus i Gävleborg läns landsting. Sjukhuset förväntade sig den 29 augusti att klara 10 av de 14 diagnoser som sjukhuset rapporterar in till SKL:s nationella väntetidsdatabas inom 90 dagar.

På Gävle sjukhus var det bara ögonkliniken som förväntades klara av att operera patienterna inom vårdgarantins 13 veckor.
Den 29 augusti rapporterade ingen av sjukhusens kliniker i Gävleborg att det fanns ledig kapacitet inom något verksamhetsområde.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera