Nyhetsarkiv

Den ”drastiska modellen” får negativa konsekvenser

Den modell för förändringsarbete som Region Skåne använder med snabba och omvälvande förändringar, kallar Robert Ragneklint för den ”drastiska modellen”.
– Forskningsresultat visar att den här typen av förändringar får stora negativa konsekvenser inte minst i form av kompetensflykt och ett stort ohälsotal för personalen.

Begränsad syn på effektivitet

Politiker och tjänstemän strävar efter effektivitet i sjukvården, men det finns en väldigt begränsad syn på vad effektivitet är och hur begreppet ska definieras, säger Robert Ragneklint.

Han är verksam som lärare och organisationsforskare på Psykologiska Institutionen vid Lunds universitet.
– Jag har själv varit inne i organisationer där man skapat förändringar som personalen inte har förstått, och det underminerar hela förändringsarbetet.

Delaktighet är a och o

Ett exempel, menar han, är försöket att slå samman kirurgklinikerna i Malmö och Trelleborg. Robert Ragneklint följde arbetet, som efter ett år fick avbrytas och ersättas av en ny förändringsmodell.

– Det var beklämmande på många olika sätt. Förändringsarbetet uttryckte en stor okunskap och man förstod inte hur viktigt det är med delaktighet och att kunna motivera människor till förändring.

Vid alla typer av förändringar finns det människor som på olika sätt och av olika skäl gör motstånd. Och det är just här, menar Robert Ragneklint, i det psykologiska hanterandet av revirstrider och motstånd som nyckeln till framgång ligger.
Han är djupt kritisk till hur förändringsprocessen har gått till när det gäller sammanslagningen av sjukhusen i Lund och Malmö.

– Vad man gjort i Skåne är att man med konsulternas hjälp anlagt ett strikt ekonomiskt perspektiv och använt sig av en auktoritär ledarskapsstyrning som inte hör hemma i en demokratiskt styrd verksamhet med många mjuka värden.
Den här typen av kostnadskrävande uppdrag som betalas med offentliga medel ska självklart redovisas öppet.

Det är anmärkningsvärt att politikerna inte har reagerat, säger Robert Ragneklint.

Se också:
• Chefsjuristen i Region Skåne hoppade av: ”Ledningen saknade respekt för lagen”
• ”Svårt att hitta lyckade fusioner”
• Toppadvokat har JO-anmält Region Skåne
• Mannen bakom Lean i Lund hoppar av
• I november kom beslutet som ledningen lovat aldrig skulle tas
• Jerker Swanstein sprängde skalan
• ”Arbetsgrupperna där de anställda skulle få säga sin mening var en demokratisk skenmanöver”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera