Debatt

Varje natt begås lagbrott på svenska sjukhus

Direktivet har stötts och blötts under drygt ett decennium men diskussionen har kulminerat sedan direktivet infördes i den svenska arbetstidslagstiftningen och därmed gäller skarpt sedan årsskiftet, vilket innebär att lagbrott begås varje natt i svensk sjukvård.

Alla skandinaviska länder arbetar med direktivets intentioner, för patientsäkerheten och arbetsmiljöns skull. Resonemanget utgår från att patientsäkerheten försämras av uttröttade läkare.

Den medicinska utvecklingen kräver ökad specialisering bland läkare samtidigt som patientbehandling idag kräver samarbete mellan många specialister. Direktivet kommer, tillsammans med den ökande specialiseringen, att driva fram en utveckling mot större sjukvårdsenheter.

Kraven på patientsäkerhet kommer också kräva en utveckling mot att flytta nattliga undersökningar och operationer till dagtid.

Skulle direktivet genomföras fullt ut som det är skrivet, med 11 timmars obruten vila varje dygn, får detta stora konsekvenser för sjukhusstrukturen i hela Norden och många mindre sjukhus kommer inte att klara läkarbemanningen nattetid.

I Sverige arbetar Läkarförbundet med att få till stånd lokala avtal på landstingsnivå där direktivets intentioner anpassas på bästa sätt i förhållande till verksamheten och arbetsmiljön.
Vår arbetsgivare SKL arbetar istället mot ett centralt avtal som skriver bort lagens tvång för sjukvårdspersonal. En tolkning som går stick i stäv med EU-spärren om att lagens skyddande intentioner inte får avtalas bort.

I Norge har man anammat direktivet centralt och ger lokalt dispenser i hög utsträckning. Norska läkare har enligt lag rätt att gå hem efter nattlig inställelse under beredskap, men det kollegiala trycket gör det svårt att efterleva. I Danmark driver läkarföreningen att arbetsmiljön skall ha hög prioritet men ger tillåtelse till lokalt rådrum d.v.s. avsteg.

Frågan engagerar och alla läkarföreningar är medvetna om att alla läkare inte önskar de förändringarna direktivet kräver. Dels är många läkare övertygade om sin Tarzanförmåga och dels vill man värna sammanhängande ledigheter.

De svenska, finska, danska och norska
sjukhus/överläkarföreningarna arrangerar, fredagen den 16 november i Köpenhamn, ett möte för att dryfta frågan och lära av varandra. Förhoppningsvis skall vi kunna komma fram till en gemensam hållning i den europeiska arbetstidsdebatten, med arbetsmiljön som ledstjärna.
Arbetsmiljö är det viktigaste!

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera