Debatt

”Varför slipper läkare ta personligt ansvar?”

Varför slipper läkare ta ansvar vid felbehandling? Det frågar sig Dennis Brinkeback, jurist, i en debattartikel på Dagens Samhälle. Sjukhusläkarnas Elin Karlsson finner resonemanget märkligt.

Hans utgångspunkt är den 17-åriga flicka som dog av följderna av en blodpropp efter att läkarna vid Centrallasarettet i Växjö, avstått från att skicka henne på magnetröntgen.

Sjukhuset har fått kritik på flera punkter för sina bristande rutiner men ingen enskild läkare tvingas ta personligt ansvar.  Dennis Brinkeback kallar det system, som kom till i och med patientsäkerhetslagen 2011,  är ett ”låtsassystem som mest gynnar läkarintressen”.

”Sveriges Läkarförbund har i många år arbetat för att få bort läkarnas personliga ansvar vid felbehandlingar. Och det har lyckats”, skriver han. Han hävdar att Sverige är det enda land i världen som slopat det individuella ansvarsutkrävandet av vårdpersonal vad gäller vårdskador.

Den handlar om klass och yrke, anser Dennis Brinkeback, och jämför med hur till exempel en taxichauffören blir av med körkortet och mister sin försörjningsmöjlighet om hen kör för fort, även om ingen kommer till skada.

Elin Karlsson

Elin Karlsson, Sjukhusläkarnas andre vice ordförande, tror inte alls att ett skuldbeläggande av enskilda individer skulle leda till säkrare sjukvård.

– Jag tror snarare på att hitta risker och systemfel och försöka jobba förebyggande för att få en så säker sjukvård som möjligt. Man kan jämföra med, och lära av hur man arbetat inom flyget i många år, där det är rutin att rapportera avvikelser, och att få snabb feedback och vid behov vidta åtgärder. Att istället ha en strävan att hitta en syndabock kan skapa en rädsla för att anmäla fel och möjliga risker, säger hon till Sjukhusläkaren.

När individer inom hälso- och sjukvården bedöms som olämpliga för sitt yrke, kan deras legitimation återkallas, precis som innan patientsäkerhetslagen infördes 2011, påpekar hon. Det gäller alla legitimerade vårdyrken.

– Man valde 2011 att sträva mot ett system där man istället försöker hitta bakomliggande orsaker till att det blir fel.  Jag förstår att man som drabbad vill höra att ’den här personen gjorde fel’ men det är inte alltid så enkelt.

Debattörens jämförelse med taxichauffören som blir av med körkortet, ser hon ingen poäng i.

– Det är märkligt att jämföra ett lagbrott med att till exempel inte kunna ställa en svår diagnos. Det handlar inte heller om klasstillhörighet, en läkare som kör för fort blir också av med körkortet.

Elin Karlsson tycker också att diskussionen om antalet återkallade legitimationer är besynnerlig.

– Man kan undra hur många läkare som skulle behöva mista legitimationen varje år för att Brinkeback skulle anse det rättsäkert? Självklart är det viktigt att så sker när det är befogat, men att sikta in sig på att en viss andel av läkarkåren är en märklig strävan.

Läs artikeln i Dagens Samhälle: Varför slipper läkare ta ansvar för sina handlingar?

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera