Varför ska lobbyisterna i SKR skyddas från insyn?

Rätten för alla att ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar, offentlighetsprincipen, har funnits i Sverige i över 250 år. Principen är en av de delarna av vår demokrati som de flesta tar för givet. Det finns dock en stor aktör som finansieras av skattebetalarna men som ändå inte omfattas av offentlighetsprincipen. Sveriges … Fortsätt läsa Varför ska lobbyisterna i SKR skyddas från insyn?