Debatt

”Varför har inte tilltänkta chefer på NKS protesterat?”

Jürgen Linder.

I Sjukhusläkaren nr 3/2016 och Sjukhusläkaren på nätet finns flera artiklar med synpunkter på den aktuella rekryteringen av chefer på Nya Karolinska sjukhuset (NKS). Rubrikerna var bl.a. ”Vänliga chefer gallras bort på Nya Karolinska” och ”NKS rekrytering går emot all forskning”.

Det hela handlar om att man ska tillsätta nya chefer på NKS och även att nuvarande chefer måste söka om sina tjänster. Ledningen önskar att viktiga positiva personliga egenskaper för cheferna är intelligens medan vänlighet/social stil anses vara mindre bra egenskaper.

HR-chefen Anna Annerberg på NKS är ansvarig för rekryteringen. För att finna personer med dessa egenskaper har hon bekräftat att man använder sig av ett kombinerat personlighets- och intelligenstest vid tillsättningen av chefsbefattningarna.

För detta har man anlitat ett företag,  Assessio AB, vars affärsidé är att utveckla egna testverktyg. Två av medarbetarna, Sofia Sjöberg och Anders Sjöberg har utvecklat testerna ”MAP” och ”Matrigma”, tester som nu ska användas vid chefsrekryteringen på NKS.

För tydlighetens skull vill jag här framföra att jag själv har medverkat vid utvecklingen av ett personlighetstest ”Swedish universities Scales of Personality (SSP)”. Mitt inlägg här handlar dock inte om det ena eller andra testbatteriet är bättre eller sämre.

I artikeln i Sjukhusläkaren 3/2016 nämns att flera kollegor har reagerat på att sjukhuset köper in dessa test samt att man kallar detta evidensbaserat. Någon vetenskaplig publikation/referens i den vetenskapliga databasen PubMed avseende dessa tester har inte heller jag kunnat finna trots idogt letande.

Företaget Alessio har nyligen köpt upp Psykologiförlaget. De skriver på sin hemsida att utvecklingen av testerna MAP och Matrigma  har gått i expressfart. Sofia Sjöberg skriver på företagets hemsida:

– När jag ser tillbaka är det ganska otroligt att vi lyckades utveckla så många verktyg av så hög kvalitet med så gedigen dokumentation på så kort tid….Men alla som jobbade med det här var extremt skickliga specialister på just sitt område, det var därför det gick.

Dagens forskning och resultaten har lyckligtvis blivit alltmer öppna och tillgängliga för allt flera. Tyvärr verkar det inte gälla vissa psykologiska testmetoder som fortfarande omges av hemlighetsmakeri. Problemet med de testmetoder som NKS har köpt in är inte i första hand om dessa metoder är bra eller dåliga utan om att de inte är publicerade i internationell vetenskaplig press. Dokumentation finns, men tyvärr endast i form av eleganta manualer vilka ägs av företaget Assessio.

Vad som är förvånande är att ingen av de tilltänkta cheferna på NKS har protesterat.

Var är civilkuraget?

Jürgen Linder
Docent, överläkare, KI

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera